До 60 дни Хасково трябва да има обновен градски стадион, това става ясно от подписаният договор между Общината и изпълнителя на проекта   „Одесос строй“. Срокът започва да тече от днес, 14 юни 2017 година. В случай на неизпълнение на договора фирмата дължи неустойка 1 % на ден от сумата по договора, която е 532 988 лева.

Ремонта предвижда подмяна на тревното покритие на терена и изграждане на лекоатлетическа писта с ширина 8 метра.

6 фирми кандидатстваха по обявената обществена поръчка за избор на   фирма изпълнител на ремонта на стадион „Хасково“.   Максималната стойност на поръчката не можеше да надвишава: 595 469.87 лв.
Строителството бе възложено   във връзка с Договор за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения между Министерството на младежта и спорта и Община Хасково. Строителните дейности ще бъдат изпълнени във връзка с получено финансово подпомагане от Министерството на младежта и спорта на проектно предложение на Община Хасково: “Ремонт на официален терен на стадион „Хасково“ и изграждане на лекоатлетическа писта на стадион „Хасково“

Строително-ремонтните работи на официалния терен на стадион „Хасково“ обхващат оформяне на коренова зона, изпълнение на дренаж и автоматична поливна система. За целта ще се изпълнят изкопни работи, подравняване с лазерен грейдер на основата и последващото й уплътняване преди полагането на дренажните тръби.  По оформянето на кореновата зона ще бъдат извършени следните дейности: доставка, полагане и подравняване, както и уплътняване на същата с лазерен грейдер. Ще се достави професионално сертифициран спортен чим за интензивно натоварване. Същият ще бъде лазерно подрязан в момента на изваждане, с вградена ПВЦ мрежа за здравина. Ще се извърши и наторяване на с разтворима гранулирана тор. Кореновата зона трябва да съдържа 75% селектиран пясък и 25% хумус и органични вещества. Дебелината на тревния чим да е не по-малка от 3см, а основата на чима да е с мин. 80% пясък. Ще са  изпълнени поливна система за тревната настилка, която включва полагане и монтиране на разпръсквачи, тръби и фасонни части, както и управление на поливната инсталация и изграждане на помпена станция. Предвижда се и доставка и монтаж на резервоар 20 м3, вкл. автоматик при пълнене и свързващи звена.
Строително-монтажните работи по изграждането на лекоатлетическа писта на стадион „Хасково“ обхваща следните видове работи: изкоп с дълбочина 30 см, вкл. извозване до депо и уплътнение на земното легло; доставка и полагане на трошено-каменна фракция, вкл. уплътняването й; доставка и полагане на асфалтобетон с едра зърнометрия с дебелина 4 см за основа; доставка и полагане на асфалтобетон с финна зърнометрия с дебелина 4 см за финиш; доставка и монтаж /с консумативи и разчертаване/ на двуслойна лекоатлетическа настилка за бягане. Лекоатлетическата писта трябва да е с обща дебелина 13,5 мм, включително долен еластичен каучуков слой, горен повърхностен слой от цветни EPDM гранули, положени върху равномерно разлят цветен полиуретан. Предвижда се още доставка и полагане на бетонов бордюр от външната страна на пистата.