Резултати от проведено събеседване с кандидати за приложен специалист по проект "Шанс в дома"