Списък на потребителите по проект "Шанс в дома", ползващи личен асистент и потребителите, чакащи за личен асистент с изменения към 05.04.2017г.