ОБУЧЕНИЯТА НА СИК ще се проведат в зала „Недялка Симеонова“ – Бизнесцентър, както следва:

На 17.03.2017г. от 18:00ч. за всички СИК от града

На 18.03.2017г. от 13:00ч. за всички СИК от селата