О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,

завършили граждански средни или висши училища 

 

Със  заповеди    на  министъра  на  отбраната  на Република   България   е   разкрита   процедура   по   обявяване   на   войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от въоръжените сили на Република България.


Подаването на документите за конкурса се извършва във Военно окръжие – Хасково. 


Желаещите кандидати могат да получат подробна информация за обявените вакантни длъжности и условията за кандидатстване от офиса за военен отчет в община Хасково на телефон: 038 / 66 25 45; 038 604550 или от Военно окръжие – Хасково, ул.”Ком”№3