Във връзка с изпълнение на Проект „ШАНС В ДОМА” - BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, Oбщина Хасково обявява допълнителна процедура за подбор на потребители на социалните услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник", както и на интегрираните услуги по проекта - медицински специалист, психолог, рехабилитатор, приложен специалист.

 


Спасимира Кацарска-Лозева

038/603 428

0889/35 91 64