Телефон за справка по ЕГН в избирателни списъци:

 038 / 603 400 


Информация за избиратели относно избори 2017:


Списък с изборни книжа:


Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс):