Покана за консултации за съставите на СИК

 

ДО:

Партия ГЕРБ

Коалиция БСП лява България

Партия ДПС

Коалиция Реформаторски блок (РБ)

Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО

Коалиция България без цензура (ББЦ)

Партия Атака

Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

 

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл. 91, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК, отправям настоящата покана към партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 05.10.2014г. и са имали парламентарна група в Народното събрание към 24.01.2017г., за участие в консултации за състава на секционните избирателни комисии в Община Хасково за изборите за народни представители насрочени на 26.03.2017г.

Консултациите ще се проведат на 16.02.2017г. от 14.00 часа в заседателната зала на втори етаж в сградата на Общинска администрация Хасково, пл. Общински 1.

При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: партията или коалицията от партии, която ги предлага, трите имена на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и телефон за връзка;

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 24 януари 2017г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание, с което се удостоверяват пълномощията на лицата представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от представляващия съответната партия или коалиция, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервни членове.

 

ДОБРИ БЕЛИВАНОВ  /П/

Кмет на Община Хасково