ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 

 

           

 

КОИ СМЕ НИЕ

Домашен социален патронаж е местна дейност на община Хасково, предоставяща социални услуги в общността.

 

НАШАТА ЦЕЛ:

Основната цел на Домашен социален патронаж е общественият ангажимент към самотните възрастни хора, хората с увреждания и тежко болните и подпомагането им в естествена семейна среда.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

  • доставяне на храна;
  • помощ в общуването и поддържане на социални контакти;
  • взаимодействие със социални, здравни и други институции;
  • съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства;
  • битови услуги;
  • поддържане на лични хигиена и хигиена в жилищните помещения на ползвателя и др.

 

 

КОНТАКТИ:

Управител: Росица Генева

Адрес: гр. Хасково, бул. „България“ №41

тел.: 038/66-53-54