Модернизиране на съществуваща срада за отглеждане на кокошки носачки като се инвестира в специализирано технологично оборудване (уголемени клетки) за отглеждане на 27300 бр. кокошки носачки.