Заповед №136/06.12.2016 г. на управителя на "Тролейбусен транспорт" ЕООД Хасково