” Развъждане,отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов” в язовир ,находящ се в  землището с. Криво поле,, съставляващ имот №000423,община  Хасково, област Хасково.