ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА- ХАСКОВО
 

Търси да назначи: Психолог
 

Изисквания: 
- висше образование „Психология”; 
- нагласа за работа с уязвими групи; 
- трудов стаж и опит по специалността; 
- компютърна грамотност (работа с Microsoft Office); 
- комуникативност; 
- мотивация за работа в екип.
 

Предлагаме: 
- вътрешно въвеждащо обучение; 
- ясно регламентирани трудови правоотношения; 
- възможност за развитие и допълнителна квалификация; 
- работа в динамичен екип.
 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Мотивационно писмо
2. Автобиография
3. Копие от диплома
4. Копие на трудова книжка

 

Срокът на договора е срочен- за 24 месеца.
Срок за подаване на документи: до 28.10.2016 г.

 

Документите се подават в Малък бизнесцентър / Старата баня/,

ул. Цар Освободител №2, ет. 2, стая №2

 

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю! 
 

За повече информация: 
тел.: 0898 80 95 95, Катя Милушева