СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 21.04.2017

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Димитър Иванов Начев – ЕГН: 641108****

Адрес: гр.Хасково , ул.Самара №4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1031-1 / 08.02.2017г.

 

 

2.Стоил Христов Палхутев – ЕГН: 671218****

Адрес: гр.Раковски  , ул.Патриарх Евтимий №10

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1110-1 / 16.02.2017г.

 

 

3.Петър Митков Петров – ЕГН: 581013****

Адрес: гр.София , ул.Скатер №194 , вх.Б , ап.23 , ет.4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1103-1 / 15.02.2017г.

 

 

4.Сезгин Тасим Рамадан – ЕГН: 660420****

Адрес: с.Големанци , ул.Свобода №23

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1227-1 / 16.03.2017г.

 

 

5.Светослав Валентинов Петков – ЕГН: 831019****

Адрес: гр.София , ул.Суходолска №34

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1104-1 / 15.02.2017г.

 

 

6.Валентин Стаменов Лазаров – ЕГН: 581201****

Адрес: гр.Перник , ул.Брезник №1-8Б

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1105-1 / 15.02.2017г.

 

 

7.Иван Димитров Иванов – ЕГН: 810125****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Цариградско шосе №48 , ап.21 , ет.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1113-1 / 16.02.2017г.

 

 

8.Станислав Георгиев Георгиев – ЕГН: 610513****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Пантелей Генов №3 , вх.Б , ап.4 , ет.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1108-1 / 15.02.2017г.

 

 

9.Елена Янева Терзиева – ЕГН: 640105****

Адрес: с.Тракия

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1252-1 / 21.03.2017г.

 

 

10.Станимир Ангелов Руменов – ЕГН: 780324*****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №9 , вх.Б , ет.1 , ап.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1169-1 / 07.03.2017г.

 

 

11.Георги Данаилов Търпоманов – ЕГН: 630606****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бисер №16

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1212-1 / 15.03.2017г.

 

 

12.Тончо Демирев Петков – ЕГН: 641123****

Адрес: с.Александрово

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1149-1 / 24.02.2017г.

 

 

13.Янчо Балев Петков – ЕГН: 670701****

Адрес: гр.Стара Загора , бул.М.Методи Кусев №67 , ет.3 , ап.8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1185-1 / 14.02.2017г.

 

 

14.Иванка Андреев Йорданова – ЕГН: 661015****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36 , вх.Б , ет.4 , ап.23

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1068-1 / 13.02.2017г.

 

 

15.ОРМЕНИО – БУЛСТАТ: 126659927

Адрес: гр.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1201-1 / 10.03.2017г.

 

 

16.Тодор Каменов Рачев – ЕГН: 630330****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №26 , вх.А , ап.51 , ет.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1182-1 / 08.03.2017г.

 

 

17.Илиян Мустафа Исуф – ЕГН: 480612****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №30 , вх.Б , ет.7 , ап.77

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1190-1 / 09.03.2017г.

 

 

18.Йовка Тодорова Атанасова – ЕГН: 681017****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №16 , вх.Б , ап.26 , ет.9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1200-1 / 10.03.2017г.

 

 

19.Сали Мустан Местан – ЕГН: 741210****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №28 , вх.Г , ап.57 , ет.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1174-1 / 07.03.2017г.

 

 

20.Ахмед Мехмед Ахмед – ЕГН: 760117****

Адрес: гр.Хасково , бул.Илинден №35

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1189-1 / 09.03.2017г.

 

 

21.Филип Атанасов Филипов – ЕГН: 670803****

Адрес: гр.Хасково , ул.Мадара №10 , ап.1 , ет.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1197-1 / 09.03.2017г.

 

 

22.Асен Иванов Добрев – ЕГН: 560205****

Адрес: с.Маслиново

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1154-1 / 24.03.2017г.

 

 

23.Добринка Георгиева Пенкова – ЕГН: 740829****

Адрес: с.Стамболийски , ул.Коста Янчев №5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1180-1 / 08.03.2017г.

 

 

24.Петър Георгиев Димов – ЕГН: 740617****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №19

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1175-1 / 07.03.2017г.

 

 

25.Калина Димитрова Янева – ЕГН: 830914****

Адрес: гр.Хасково , бул.Георги Сава Раковски №30 , вх.Д , ап.18 , ет.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1155-1 / 24.02.2017г.

 

 

26.Запрян Дечов Тенчев – ЕГН: 731113****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №14 , вх.Б , ет.2 , ап.13

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1161-1 / 27.02.2017г.

 

 

27.Димчо Тончев Цветков – ЕГН: 650318****

Адрес: гр.Хасково , ул.Банска №27 А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1163-1 / 27.02.2017г.

 

 

28.Христо Асенов Демирев – ЕГН: 660217****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ястреб №15

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1157-1 / 24 .02.2017г.

 

 

29.СИДМА – 91 ООД – БУЛСТАТ: 126040825

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №26А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1202-1 / 10 .03.2017г.

 

 

30.Делчо Славчев Делчев – ЕГН: 710531****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бузлуджа №21 , ет.4 , ап.7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1203-1 / 10 .03.2017г.

 

 

31.Мария Христова Драгиева – ЕГН: 660527****

Адрес: гр.Хасково , пл.Лебеда №3 , ап.18 , ет.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1265-1 / 29 .03.2017г.

 

 

32.Георги Николов Колев – ЕГН: 810425****

Адрес: гр.Хасково , ул.Атон №14 , вх.А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1266-1 / 29 .03.2017г.

 

 

33.Атанаска Иванова Делчева – ЕГН: 470408****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №3 , вх.В , ет.5 , ап.44

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1262-1 / 29 .03.2017г.

 

 

34.Мефарет Хасан Айваз – ЕГН: 660526****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №47 , вх.Г , ет.3 , ап.34

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1268-1 / 29 .03.2017г.

 

 

35.Христо Тодоров Богданов – ЕГН: 501203****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бъндерица №27

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1244-1 / 20 .03.2017г.

 

 

36.Антим Антимов Младенов – ЕГН: 600307****

Адрес: гр.Хасково , ул.Персенк №1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1245-1 / 20 .03.2017г.

 

 

37.Ахмед Мюслюм Мемиш – ЕГН: 700904****

Адрес: гр.Хасково , ул.Доброволец №2А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1211-1 / 15 .03.2017г.

 

 

38.Марин Юлиянов Михайлов – ЕГН: 711004****

Адрес: гр.Хасково , ул.Първи Май №16 , вх.В , ап.60 , ет.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1223-1 / 16 .03.2017г.

 

 

39.Пламен Димитров Тенев – ЕГН: 670913****

Адрес: гр.Хасково , бул.Стефан Стамболов №23 , ет.2 , ап.23

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1230-1 / 17 .03.2017г.

 

 

40.Иван Евгениев Хаджиев – ЕГН: 591102****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №4 , вх.В , ет.1 , ап.9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1259-1 / 22 .03.2017г.

 

 

41.Недялко Дамянов Иванов – ЕГН: 600710****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №24 , вх.Б , ет.7 , ап.76

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1216-1 / 16 .03.2017г.

 

 

42.Халим Исмаил Ибрахим – ЕГН: 550220****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №33 , вх.А , ет.8 , ап.41

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1260-1 / 22 .03.2017г.

 

 

 

43.Радка Георгиева Горанова – ЕГН: 460407****

Адрес: гр.Хасково , ул.Булаир , вх.А , ап.33 , ет.5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1239-1 / 17 .03.2017г.

 

 

44.Мариела Иванова Тончева – ЕГН: 610320****

Адрес: гр.Хасково , ул.Булаир №29 , вх.В , ет.6 , ап.48

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1240-1 / 17 .03.2017г.

 

 

45.Джемалтин Фарис Зекир – ЕГН: 600327****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бъндерица №11

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1243-1 / 20 .03.2017г.

 

 

46.Мюмюн Джемал Рагъб – ЕГН: 560206****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бъндерица №10

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1241-1 / 20 .03.2017г.

 

 

47.Гюлбие Самиева Шабанова – ЕГН: 590626****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бъндерица №25

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1242-1 / 20 .03.2017г.

 

 

48.Венцислав Костадинов Василев – ЕГН: 711123****

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №33 , вх.Б , ет.3 , ап.13

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1257-1 / 21 .03.2017г.

 

 

49.Цвятко Ангелов Цветков – ЕГН: 690910****

Адрес: гр.Хасково , ул.Средна Гора №13 , вх.а , ет.2 , ап.10

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1210-1 / 15 .03.2017г.

 

 

50.Атанас Русев Тодоров – ЕГН: 540320****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №15 , вх.Б , ет.8 , ап.24

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1214-1 / 15 .03.2017г.

 

 

51.Тодор Канев Тодоров – ЕГН: 680922****

Адрес: гр.Хасково , ул.Люлин №19

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1199-1 / 10 .03.2017г.

 

 

52.Милен Васков Ванчев – ЕГН: 810812****

Адрес: гр.Хасково , ул.Войводска №9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1229-1 / 17 .03.2017г.

 

 

53.Станимир Димитров Михайлов – ЕГН: 811221****

Адрес: гр.Хасково , ул.Росица №24

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1228-1 / 17 .03.2017г.

 

 

54.Халил Мустафа Вели – ЕГН: 821211****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ятак №38

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1225-1 / 16 .03.2017г.

 

 

55.Милка Иванова Манахилова – ЕГН: 530509****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №81

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1215-1 / 16 .03.2017г.

 

 

56.Тодор Петров Тодоров – ЕГН: 700705****

Адрес: гр.Хасково , ул.Щерю Вапцаров №1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1191-1 / 09 .03.2017г.

 

 

57.Ангел Красимиров Митев – ЕГН: 711027****

Адрес: гр.Хасково , ул.Кюстенджа №8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1185-1 / 08 .03.2017г.

 

58.Огнян Благовестов Ангелов – ЕГН: 850923****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Кичево №30 , ет.5 , ап.19

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1017-1 / 07 .02.2017г.

 

 

59.Стоян Атанасов Иванов – ЕГН: 780417****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Драгоман №9 , ет.3 , ап.5

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 20.03.2017

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Веселка Господинова Гочева – ЕГН: 610921****

Адрес: с.Поповица

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1115-1 / 16.02.2017г.

 

 

2.Гюрсел Тефиков Менджеков – ЕГН: 610111****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №16 , вх.Б , ап.8 , ет.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №7502000423 / 27.12.2016г.

 

 

3.Николай Георгиев Георгиев – ЕГН: 590426****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ястреб №31

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1069- 1 / 13.02.2017г.

 

 

4.Таньо Георгиев Димитров – ЕГН: 780406****

Адрес: с.Поповица , ул.44 – та №2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1151- 1 / 24.02.2017г.

 

 

5.Екатерина Илиева Семерджиева – ЕГН: 631016****

Адрес: с.Стойково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1062- 1 / 10.02.2017г.

 

 

6.Ариф Байрям Ариф – ЕГН: 690505****

Адрес: с.Долно Големанци , ул.Райна Княгиня №5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1018- 1 / 07.02.2017г.

 

 

7.Ферад Рамадан Ферад – ЕГН: 711109****

Адрес: гр.Хасково , ул.Горски Пътник №1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1134- 1 / 22.02.2017г.

 

 

8.Стоян Илиев Илиев – ЕГН: 780131****

Адрес: гр.Хасково , ул.Зайчар №44

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1164- 1 / 27.02.2017г.

 

 

9.Ангел Георгиев Ватев – ЕГН: 720527****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хаджи Иванчо Минчев №5

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1150- 1 / 24.02.2017г.

 

 

10.Иван Николаев Апостолов – ЕГН: 660507****

Адрес: гр.Хасково , ул.Свети Георги № 20

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1154- 1 / 10.02.2017г.

 

 

11.Любомир Митев Латинов – ЕГН: 721219****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена Стена №13 , вх.Б , ет.4 , ап.22

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1080- 1 / 14.02.2017г.

 

 

12.Сали Сюлейманов Османов – ЕГН: 511107****

Адрес: гр.Хасково , ул.Крали Марко  №40

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1076- 1 / 13.02.2017г.

 

 

13.Явор Дочев Дочев – ЕГН: 740528****

Адрес: гр.Хасково , ул.Мара Гидик №3 , ет.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1143- 1 / 23.02.2017г.

 

 

14.Андрей Желязков Михов – ЕГН: 671207****

Адрес: гр.Хасково , ул.Липа №45 , вх.А , ет.2 , ап.10

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1125- 1 / 22.02.2017г.

 

 

15.Румен Георгиев Чобанов – ЕГН: 730314****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36 , вх.Б , ап.36

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1142- 1 / 23.02.2017г.

 

 

16.Иван Димов Стърменски – ЕГН: 720902****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №24 , вх.А , ет.6 , ап.33

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1141- 1 / 22.02.2017г.

 

 

17.Зенита Трендафилова Арсова – ЕГН: 701017****

Адрес: гр.Хасково , ул.Първи Май №16 , вх.Г , ет.5 , ап.62

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1029- 1 / 08.02.2017г.

 

 

18.Георги Петков Гечков – ЕГН: 780830****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №30 , ет.10 , ап.58

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1093- 1 / 14.02.2017г.

 

 

19.Деян Кирчев Господинов – ЕГН: 800505****

Адрес: гр.Хасково , ул.Първи Май №16 , вх.Д , ап.101 , ет.8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1001- 1 / 27.01.2017г.

 

 

20.Халибрям Юсуф Ибрям – ЕГН: 650206****

Адрес: гр.Хасково , ул.Амур №1 , вх.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1099- 1 / 15.01.2017г.

 

 

21.Венцислав Асенов Величков – ЕГН: 640524****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №27 , ет.8 , ап.32

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1073- 1 / 13.02.2017г.

 

 

22.Галя Петрова Дякова – ЕГН: 681003****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дуган Хисар №12 , ап.8 , ет.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1126- 1 / 22.02.2017г.

 

 

23.Георги Димитров Язаджиев – ЕГН: 690313****

Адрес: гр.Хасково , ул.Светлина №18

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1119- 1 / 20.02.2017г.

 

 

24.Алина Стоянова Андонова – ЕГН: 530207****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №15 , вх.А , ет.1 , ап.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1084- 1 / 14.02.2017г.

 

 

25.Станчо Йовчев Желев – ЕГН: 690508****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №26 , вх.А , ап.39 , ет.4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1120- 1 / 21.02.2017г.

 

 

26.Вели Хасан Вели – ЕГН: 610430****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №3 ,  вх.Б ,  ет.4 , ап.31

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1092- 1 / 14.02.2017г.

 

 

27.Атанас Филипов Христов – ЕГН: 630214****

Адрес: с.Левка , ул.Панайот Волов №33

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1071- 1 / 13.02.2017г.

 

 

28.Делчо Севов Делчев – ЕГН: 510918****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бъдеще №2А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1079- 1 / 14.02.2017г.

 

 

29.Борислав Ангов Димитров – ЕГН: 730527****

Адрес: гр.Хасково , бул.Освобождение №23

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1145- 1 / 23.02.2017г.

 

 

30.Яшар Сабатин Сюлейман – ЕГН: 681018****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ятак №39

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1118- 1 / 20.02.2017г.

 

 

31.Асен Андреев Мирчев – ЕГН: 710529****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бяло  море №21

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1123- 1 / 21.02.2017г.

 

 

32.Стефан Николов Николов – ЕГН: 720426****

Адрес: гр.Хасково , ул.Енисей №10

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1138- 1 / 22.02.2017г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК - 09.03.2017

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Мирослав Огнянов Манчев – ЕГН:811216****

Адрес: гр.Хасково , ул.Найчо ЦАнов №48

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1081-1 / 14.02.2017г.

 

 

2.Сеид Юсеин Али – ЕГН: 641120****

Адрес: с.Кезлец

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1051-1 / 10.02.2017г.

 

 

3.Димчо Тенев Димов – ЕГН: 761203****

Адрес: гр.Хасково , ул.Драва Соболч №7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1067-1 / 13.02.2017г.

 

 

4.Халим Ахмед Хайрула – ЕГН: 621122****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №20 , ап.32 , ет.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1089-1 / 14.02.2017г.

 

 

5.Славей Алексиев Шиков – ЕГН: 670604****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №1 , вх.Б , ап.22 , ет.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1063-1 / 10.02.2017г.

 

 

6.Михаил Захариев Михайлов – ЕГН: 820531****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36 , вх.А , ап.7 , ет.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1086-1 / 14.02.2017г.

 

 

7.Найден Георгиев Митев – ЕГН: 541023****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Иван Шишман №10 , ет.3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1087-1 / 14.02.2017г.

 

 

8.Бейнур Юсеин Яшар – ЕГН: 660425****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №31 , вх.А , ап.3 , ет.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1055-1 / 10.02.2017г.

 

 

9.Живко Георгиев Танчев – ЕГН: 670104****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Иван Асен II №6 , ап.2 , ет.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1059-1 / 10.02.2017г.

 

 

10.Айше Ибрям Азис – ЕГН: 700304****

Адрес: гр.Хасково , ул.Рудозем №28

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1078-1 / 14.02.2017г.

 

 

11.Неждет Рамадан Байрям – ЕГН: 651026****

Адрес: гр.Хасково , ул.Обзор №11А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1053-1 / 10.02.2017г.

 

 

12.Станислав Атанасов Попов – ЕГН: 780204****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гюмюрджина №24

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1026-1 / 07.02.2017г.

 

 

13.Теменужка Лозева Миланова – ЕГН: 631015****

Адрес: гр.Хасково , ул.Житница №24

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1049-1 / 09.02.2017г.

 

 

14.Ружди Байрам Аптирахим – ЕГН: 661229****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бачо Киро №37

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1060-1 / 10.02.2017г.

 

 

15.Тянко Радев Тянков – ЕГН: 650223****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дуган Хисар №9 , ап.2 , ет.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1050-1 / 09.02.2017г.

 

 

16.Ясен Симеонов Радков – ЕГН: 630807****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хаджи Иванчо Минчев №2А , ет.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1065-1 / 13.02.2017г.

 

17.Тодор Стефанов Стоянов – ЕГН: 650306****

Адрес: гр.Хасково , бул.Илинден №89

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1048-1 / 09.02.2017г.

 

 

18.Киро Герганов Атанасов – ЕГН: 860803****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №20

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1074-1 / 13.02.2017г.

 

 

19.Николай Митков Ангелов – ЕГН: 830708****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №4

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1090-1 / 14.02.2017г.

 

 

20.Борислав Николов Шопов – ЕГН: 550922****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1066-1 / 13.02.2017г.

 

 

21.Стоян Андреев Йорданов – ЕГН: 830605****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ятак №23

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1070-1 / 13.02.2017г.

 

 

22.Елена Райчева Янкова – ЕГН: 560914****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ястреб №18

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1082-1 / 14.02.2017г.

 

 

23.Семир Ахмед Забид – ЕГН: 671117****

Адрес: гр.Хасково , ул.Могила №7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1088-1 / 14.02.2017г.

 

 

24.Васил Иванов Радев – ЕГН: 861231****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №35

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1096-1 / 15.02.2017г.

 

 

25.Апостол Райков Михайлов – ЕГН: 830416****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бяла Слатина №73

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1097-1 / 15.02.2017г.

 

 

26.Розалин Николов Димов – ЕГН: 661014****

Адрес: гр.Хасково , ул.Иван Вазов №10 , ап.3 , ет.2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1057-1 / 10.02.2017г.

 

 

27.Митко Методиев Ангелов – ЕГН: 520225****

Адрес: гр.Хасково , ул.Опълченска №2

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1083-1 / 14.02.2017г.

 

 

28.Делян Манчев Илиев – ЕГН: 780214****

Адрес: гр.Хасково , ул.Градинска №26

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1091-1 / 14.02.2017г.

 

 

29.Живея – Живка Табакова – БУЛСТАТ: 126530811

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №15 , вх.А , ап.2 , ет.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1102-1 / 15.02.2017г.

 

 

30.Христо Петров Гюдюлев – ЕГН: 780628****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тимок №3А

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1095-1 / 15.02.2017г.

 

 

31.Марияна Михайлова Димитрова – ЕГН: 830930****

Адрес: гр.Хасково , бул.Стефан Стамболов №27 , ап.33 , ет.7

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1098-1 / 15.02.2017г.

 

.

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 27.02.2017г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Митко Стефанов Мутафов – ЕГН: 640226****

Адрес: гр.Хасково , ул.Боровец №3

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1032-1 / 08.02.2017г.

 

 

2.Аптула Ахмедов Адемов – ЕГН: 461027****

Адрес: гр.Хасково , местност Гара Движение №64

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1016-1 / 07.02.2017г.

 

 

3.Тодор Александров Вълков – ЕГН: 590709****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №25 , вх.Б , ет.8 , ап.47

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1025-1 / 07.02.2017г.

 

 

4.Василена Тихомирова Андонова – ЕГН: 990124****

Адрес: гр.Хасково , ул.Генерал Радецки №10 , ет.5 , ап.13

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000111 / 11.05.2016г.

 

 

5.Софка Митева Стоилова – ЕГН: 560120****

Адрес: гр.Хасково , ул.Константин Величков №11 , ет.4 , ап.8

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1030-1 / 08.02.2017г.

 

 

6.Илю Ангелов Николов – ЕГН: 490103****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Запрянов №3 , ет.3 , ап.6

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1028-1 / 08.02.2017г.

 

 

7.Борис Иванов Дерменджиев – ЕГН: 720511****

Адрес: гр.Хасково , ул.Епископ Софроний №16 , ет.10 , ап.40

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1022-1 / 07.02.2017г.

 

 

8.Филип Атанасов Филипов – ЕГН: 670803****

Адрес: гр.Хасково , ул.Мадара №10 , ет.1 , ап.1

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1041-1 / 08.02.2017г.

 

 

9.Мария Настева Вълкова – ЕГН: 660812****

Адрес: гр.Хасково , ул.Оборище №66 , вх.Б , ет.4 , ап.37

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1040-1 / 08.02.2017г.

 

 

10.Бисер Бончев Георгиев – ЕГН: 780526****

Адрес: гр.Хасково , бул.Георги Сава Раковски №24 , вх.В , ет.6 , ап.60

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1043-1 / 08.02.2017г.

 

 

11.Делчо Колев Петков – ЕГН: 640811****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №33 , вх.А , ет.7 , ап.73

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №1042-1 / 08.02.2017г.

 

 

12.Димитър Латев Лавков – ЕГН: 570809****

Адрес: гр.Хасково , бул.България №18-20 , вх.Б , ет.1 , ап.9

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000386 / 21.11.2016г.

 

 

13.Фирдес Яшар Мюмюн – ЕГН: 651102****

Адрес: с.Сираково , ул.Първа №40 , общ.Минерални бани

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000481 / 15.12.2016г.

 

 

14.Юсеин Халил Мюмюн – ЕГН: 610830****

Адрес: с.Сираково , ул.Парва №40 , общ.Минерални бани

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000482 / 15.12.2016г.

 

 

15.Асен Илчев Дерменджиев – ЕГН: 700216****

Адрес: с.Малево , ул.Родопи №1 , общ.Хасково

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000404 / 02.12.2016г.

 

 

16.Димчо Василев Стоев – ЕГН: 610601****

Адрес: гр.София , жк.Илинден №56 , вх.Б , ет.2 , ап.27

Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №000479 / 15.12.2016г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 25.01.2017г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване

на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при

Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30

ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК,

съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и

ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:

1.Илия Георгиев Михайлов – ЕГН: 680603****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №110

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000393 / 30.11.2016г.

2.Рафаел Райчев Емилов – ЕГН: 551021****

Адрес: гр.Хасково , ул.Явор №2 , ап.5

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000431 / 06.12.2016г.

3.Шукрие Шукриева Ахмедова – ЕГН: 531118****

Адрес: гр.Хасково , ул.Армейска №10

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000431 / 05.12.2016г.

4.Шинко Недков Емилов – ЕГН: 770718****

Адрес: гр.Хасково , ул.Връх Богдан №1

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000438 / 08.12.2016г.

5.Рушен Мехмед Мехмед – ЕГН: 680311****

Адрес: гр.Хасково , ул.Враца №59

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000437 / 08.12.2016г.

6.Антон Митев Железанов – ЕГН: 780501****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №6 , вх.А , ет.3 , ап.22

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000442 / 08.12.2016г.

7.Димитър Цонев Митев – ЕГН: 721019****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №23 , вх.Б , ет.1 , ап.5

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000396 / 02.12.2016г.

8.Георги Живков Йорданов – ЕГН: 850629****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36 , вх.Б , ет.4 , ап.23

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000467 / 14.12.2016г.

9.Йордан Тончев Келешев – ЕГН: 800105****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ком №6 , вх.А , ет.1 , ап.3

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000468 / 14.12.2016г.

10.Росен Калинов Бюлбюлев – ЕГН: 610419****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36А , вх.А , ат.4 , ап.38

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000478 / 15.12.2016г.

11.Стефан Жеков Стефанов – ЕГН: 730616****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №24 , вх.Б , ет.4 , ап.22

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000470 / 15.12.2016г.

12.Сабри Кадир Аптула – ЕГН: 561107****

Адрес: гр.Хасково , ул.Прохлада №43

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000445 / 12.12.2016г.

13.Христо Георгиев Ташев – ЕГН: 610413****

Адрес: гр.Хасково , ул.Днепър №30

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000477 / 15.12.2016г.

14.Иванка Иванова Аврамова – ЕГН: 570624****

Адрес: гр.Хасково , ул.Мидия №10

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000453 / 12.12.2016г.

15.Галина Петрова Бучукова – ЕГН: 600822****

Адрес: гр.Хасково , ул.Липа №45 , вх.А , ет.2 , ап.10

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000474 / 15.12.2016г.

16.Анета Георгиева Златанова – ЕГН: 610324****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №109 , вх.А , ет.2 , ап.9

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000476 / 15.12.2016г.

17.Афизе Ахмед Юсеин – ЕГН: 600410****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.Б , ет.4 , ап.49

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000471 / 15.12.2016г.

18.Сефтин Ахмед Изет – ЕГН: 640530****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №22 , вх.Д , ет.3 , ап.43

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000490 / 15.12.2016г.

19.Христо Димитров Демерив – ЕГН: 620410****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №27А , вх.А , ет.2 , ап.9

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000483 / 15.12.2016г.

20.Сабри Ахмед Арабачи – ЕГН: 620415****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №28 , вх.В , ет.6 , ап.54

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000484 / 15.12.2016г.

21.Али Ахмед Юсеин – ЕГН: 751122****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №3 , вх.А , ет.3 , ап.22

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000440 / 08.12.2016г.

22.Хазел Хасан Юсуф – ЕГН: 570922****

Адрес: гр.Хасково , ул.Изток №12 , вх.Б , ет.6 , ап.45

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000455 / 13.12.2016г.

23.Красимир Георгиев Вълков – ЕГН: 571125****

Адрес: гр.Хасково , ул.Родопи №16

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000456 / 13.12.2016г.

24.Неджатин Салим Кязим – ЕГН: 600930****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №19 , вх.А , ет.7 , ап.39

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000475 / 15.12.2016г.

25.Янко Динков Димитров – ЕГН: 600319****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №30 , вх.А у ет.6 , ап.27

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000466 / 14.12.2016г.

26.Фият Иляз Рамадан – ЕГН: 610621****

Адрес: гр.Хасково , ул.Персенк №91

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000480 / 15.12.2016г.

27.Байрамали Юзеир Мехмед – ЕГН: 630226****

Адрес: гр.Хасково , Местност Гара Движение №22

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000487 / 15.12.2016г.

28.Съботин Въчев Йорданов – ЕГН: 571216****

Адрес: гр.Хасково , ул.Поройна №16 , вх.Б , ет.6 , ап.71

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000457 / 13.12.2016г.

29.Иван Стайков Иванов – ЕГН: 631018****

Адрес: гр.Хасково , ул.Звезда №30

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000489 / 15.12.2016г.

30.Митко Стефанов Симеонов – ЕГН: 750325****

Адрес: с.Криво поле , ул.Нестор Лозев №4

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000343 / 10.11.2016г.