СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 25.01.2017г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване

на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при

Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30

ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК,

съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и

ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:

1.Илия Георгиев Михайлов – ЕГН: 680603****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №110

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000393 / 30.11.2016г.

2.Рафаел Райчев Емилов – ЕГН: 551021****

Адрес: гр.Хасково , ул.Явор №2 , ап.5

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000431 / 06.12.2016г.

3.Шукрие Шукриева Ахмедова – ЕГН: 531118****

Адрес: гр.Хасково , ул.Армейска №10

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000431 / 05.12.2016г.

4.Шинко Недков Емилов – ЕГН: 770718****

Адрес: гр.Хасково , ул.Връх Богдан №1

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000438 / 08.12.2016г.

5.Рушен Мехмед Мехмед – ЕГН: 680311****

Адрес: гр.Хасково , ул.Враца №59

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000437 / 08.12.2016г.

6.Антон Митев Железанов – ЕГН: 780501****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №6 , вх.А , ет.3 , ап.22

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000442 / 08.12.2016г.

7.Димитър Цонев Митев – ЕГН: 721019****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №23 , вх.Б , ет.1 , ап.5

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000396 / 02.12.2016г.

8.Георги Живков Йорданов – ЕГН: 850629****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36 , вх.Б , ет.4 , ап.23

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000467 / 14.12.2016г.

9.Йордан Тончев Келешев – ЕГН: 800105****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ком №6 , вх.А , ет.1 , ап.3

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000468 / 14.12.2016г.

10.Росен Калинов Бюлбюлев – ЕГН: 610419****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36А , вх.А , ат.4 , ап.38

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000478 / 15.12.2016г.

11.Стефан Жеков Стефанов – ЕГН: 730616****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №24 , вх.Б , ет.4 , ап.22

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000470 / 15.12.2016г.

12.Сабри Кадир Аптула – ЕГН: 561107****

Адрес: гр.Хасково , ул.Прохлада №43

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000445 / 12.12.2016г.

13.Христо Георгиев Ташев – ЕГН: 610413****

Адрес: гр.Хасково , ул.Днепър №30

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000477 / 15.12.2016г.

14.Иванка Иванова Аврамова – ЕГН: 570624****

Адрес: гр.Хасково , ул.Мидия №10

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000453 / 12.12.2016г.

15.Галина Петрова Бучукова – ЕГН: 600822****

Адрес: гр.Хасково , ул.Липа №45 , вх.А , ет.2 , ап.10

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000474 / 15.12.2016г.

16.Анета Георгиева Златанова – ЕГН: 610324****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №109 , вх.А , ет.2 , ап.9

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000476 / 15.12.2016г.

17.Афизе Ахмед Юсеин – ЕГН: 600410****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.Б , ет.4 , ап.49

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000471 / 15.12.2016г.

18.Сефтин Ахмед Изет – ЕГН: 640530****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №22 , вх.Д , ет.3 , ап.43

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000490 / 15.12.2016г.

19.Христо Димитров Демерив – ЕГН: 620410****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №27А , вх.А , ет.2 , ап.9

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000483 / 15.12.2016г.

20.Сабри Ахмед Арабачи – ЕГН: 620415****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №28 , вх.В , ет.6 , ап.54

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000484 / 15.12.2016г.

21.Али Ахмед Юсеин – ЕГН: 751122****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №3 , вх.А , ет.3 , ап.22

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000440 / 08.12.2016г.

22.Хазел Хасан Юсуф – ЕГН: 570922****

Адрес: гр.Хасково , ул.Изток №12 , вх.Б , ет.6 , ап.45

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000455 / 13.12.2016г.

23.Красимир Георгиев Вълков – ЕГН: 571125****

Адрес: гр.Хасково , ул.Родопи №16

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000456 / 13.12.2016г.

24.Неджатин Салим Кязим – ЕГН: 600930****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №19 , вх.А , ет.7 , ап.39

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000475 / 15.12.2016г.

25.Янко Динков Димитров – ЕГН: 600319****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №30 , вх.А у ет.6 , ап.27

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000466 / 14.12.2016г.

26.Фият Иляз Рамадан – ЕГН: 610621****

Адрес: гр.Хасково , ул.Персенк №91

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000480 / 15.12.2016г.

27.Байрамали Юзеир Мехмед – ЕГН: 630226****

Адрес: гр.Хасково , Местност Гара Движение №22

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000487 / 15.12.2016г.

28.Съботин Въчев Йорданов – ЕГН: 571216****

Адрес: гр.Хасково , ул.Поройна №16 , вх.Б , ет.6 , ап.71

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000457 / 13.12.2016г.

29.Иван Стайков Иванов – ЕГН: 631018****

Адрес: гр.Хасково , ул.Звезда №30

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000489 / 15.12.2016г.

30.Митко Стефанов Симеонов – ЕГН: 750325****

Адрес: с.Криво поле , ул.Нестор Лозев №4

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000343 / 10.11.2016г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 27.12.2016г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Недялко Боянов Карагьозов – ЕГН: 550729****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №1А , вх.Б , ет.3 , ап.22

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000428 / 06.12.2016г.

 

 

2.Илия Стефанов Андонов – ЕГН: 5640519****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена стена №15 , вх.А , ет.4 , ап.25

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000415 / 05.12.2016г.

 

 

3.Николай Христов Христов – ЕГН: 720225****

Адрес: гр.Хасково , Местност Изгрев 2 , №195

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000381 / 21.11.2016г.

 

 

4.Анка Георгиева Ангелова – ЕГН: 550113****

Адрес: гр.Хасково , ул.Драгоман №6

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000422 / 06.12.2016г.

 

 

5.Сеид Мехмед Юсеин – ЕГН: 540802****

Адрес: гр.Хасково , ул.Македония №129

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000418 / 05.12.2016г.

 

 

6.Милен Димитров Байгънов – ЕГН: 730728****

Адрес: гр.Хасково , ул.Светлина №45

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000402 / 02.12.2016г.

 

 

7.Ахмед Мехмед Мехмед – ЕГН: 540207****

Адрес: гр.Хасково , ул.Петрич №28А

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000413 / 05.12.2016г.

 

 

8.Петър Танев Танев – ЕГН: 550315****

Адрес : гр.Хасково , жк.Орфей №29, вх.Г , ет.6 , ап.72

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000424 / 06.12.2016г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 15.12.2016г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Динко Кирев Петров – ЕГН: 661105****

Адрес: гр.Хасково , ул.Будапеща №11

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000390 / 21.11.2016г.

 

 

2.Фатме Шабан Хамза – ЕГН: 810619****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ахрида №28

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000387 / 21.11.2016г.

 

 

3.НОРД – БУЛСТАТ: 126662154

Адрес: гр.Хасково , ул.Липа№51

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000378 / 21.11.2016г.

 

 

4.Иван Георгиев Иванов – ЕГН: 790919****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №21 , вх.Б , ет1 , ап.6

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000378 / 21.11.2016г.

 

 

5.Деян Георгиев Делчев – ЕГН: 830317****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тимок №31

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000365 / 16.11.2016г.

 

 

6.МАФА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД – БУЛСТАТ: 202745800

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №22 , вх.А , ет.7 , ап.17

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000385 / 21.11.2016г.

 

 

7.Станислав Димитров Сталев – ЕГН: 750621****

Адрес: гр.Хасково , ул.Елбрус №11

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000373 / 16.11.2016г.

 

 

8.Дражо Юлиянов Антонов – ЕГН: 860724****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №20 , ет.6 , ап.32

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000366 / 16.11.2016г.

 

 

9.Христо Петров Христов – ЕГН: 750317****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №13 , вх.Б , ап.30

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000382 / 21.11.2016г.

 

 

10.Иван Петров Иванов – ЕГН: 330612****

Адрес: гр.Хасково , ул.Атон №1 , вх.А , ет.3 , ап.7

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000389 / 21.11.2016г.

 

 

11.Георги Петров Гемеджиев – ЕГН: 630811****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №55А

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000384 / 21.11.2016г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 06.12.2016г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Десислава Иванова Донева – ЕГН: 790307****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Петър Шилев №14 , ет.1 , ап.4

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000290 / 14.10.2016г.

 

 

2.Райчо Викторов Фиданов – ЕГН: 701120****

Адрес: гр.Пловдив  , бул.Васил Априлов - №107 , ет.7 , ап.26

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000346 / 11.11.2016г.

 

 

3.Калинка Ванчева Пенева – ЕГН: 610719****

Адрес: с.Горски извор , ул.Ангел Георгиев №22

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000312 / 04.11.2016г.

 

 

4.Димчо Иванов Марков – ЕГН: 651112****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Бенковски №46 , вх.А , ет.3 , ап.25

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000330 / 10.11.2016г.

 

 

5.Катя Иванова Латева – ЕГН: 720113****

Адрес: гр.Хасково , ул.Одрин №24

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000339 / 10.11.2016г.

 

 

6.Александър Илиев Асенов – ЕГН: 851007****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №78А , ет.2 , ап.2

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000323 / 07.11.2016г.

 

 

7.Румен Ангелов Узунов – ЕГН: 650523****

Адрес: гр.Хасково , ул.Каменна №57

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000310 / 04.11.2016г.

 

 

8.Халит Али Халит – ЕГН: 651013****

Адрес: гр.Хасково , ул.Младежка №87

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000334 / 10.11.2016г.

 

 

9.Маргарита Иванова Тенева – ЕГН: 650214****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гледка №1

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000362 / 16.11.2016г.

 

 

10.Димитър Славов Христов – ЕГН: 480905****

Адрес: гр.Хасково , ул.Македония №55

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000379 / 21.11.2016г.

 

 

11.Ангел Иванов Христов – ЕГН: 660522****

Адрес: гр.Хасково , бул.Илинден №56 , вх.А , ет.6 , ап.93

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000374 / 16.11.2016г.

 

 

12.Йордан Георгиев Стоянов – ЕГН: 790306***

Адрес: жк.Орфей №20К

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000342 / 10.11.2016г.

 

 

13.Атанас Тодоров Атанасов – ЕГН: 771003****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №19 , вх.А , ет.4 , ап.20

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000354 / 11.11.2016г.

 

 

14.Кирил Петков Петков – ЕГН: 590510****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Бенковски №50

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000358 / 11.11.2016г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 23.11.2016г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Мердие Шукри Кандемир – ЕГН: 730525****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №12 , вх.Б , ет.3 , ап.26

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000348 / 11.11.2016г.

 

 

2.Желязко Димитров Михайлов – ЕГН: 590504****

Адрес: гр.Хасково , ул.Парижка Комуна №5А

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000329 / 10.11.2016г.

 

 

3.Росен Станчев Михайлов – ЕГН: 640207****

Адрес: гр.Хасково , ул.Светлина №5

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000332 / 10.11.2016г.

 

 

4.Георги Василев Христов – ЕГН: 451112****

Адрес: гр.Хасково , ул.Петър Берковски №2

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000337 / 10.11.2016г.

 

 

5.Росица Велева Паскалева – ЕГН: 550716****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тополница №3 , вх.Г , ет.2 , ап.17

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000336 / 10.11.2016г.

 

 

6.Николай Георгиев Найденов – ЕГН: 790621****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №89

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000338 / 10.11.2016г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 21.11.2016г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

1.Ивайло Асенов Дерменджиев – ЕГН: 911125****

Адрес: с.Малево , ул.Родопи№1 , общ.Хасково

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000179 / 11.07.2016г.

 

 

2.Данка Тонева Йорданова – ЕГН: 400401****

Адрес: гр.Хасково , ул.Македония №43

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000266 / 30.09.2016г.

 

 

3.Бойко Петков Ценов – ЕГН: 750427****

Адрес: гр.Хасково , ул.Картечар №14

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000295 / 17.10.2016г.

 

 

4.Цветан Атанасов Петков – ЕГН: 721231****

Адрес: гр.Хасково , ул.Липа №51 , вх.Б , ет.3 , ап.7

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000299 / 17.10.2016г.

 

 

5.Орхан Халим Кадир – ЕГН: 710403****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бачо Киро №37

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000303 / 17.10.2016г.

 

 

6.Теодор Генчев Генев – ЕГН: 650227****

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №28 , ет.7 , ап.26

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000314 / 04.11.2016г.

 

 

7.Веселин Николаев Лозев – ЕГН: 801013****

Адрес: гр.Хасково , ул.Булаир №29 , вх.А , ет.2 , ап.9

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000316 / 04.11.2016г.

 

 

8.Бахтияр Рамадан Юнуз – ЕГН: 691018****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №29 , вх.Б , ет.1 , ап.4

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000315 / 04.11.2016г.

 

 

9.Коста Вълчев Костов – ЕГН: 551101****

Адрес: гр.Хасково , ул.Генерал Карцов №21 , ет.1 , ап.3

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000355 / 11.11.2016г.

 

 

10.Екрем Али Махмуд – ЕГН: 780227****

Адрес: гр.Хасково , ул.Оборище №48

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000320 / 07.11.2016г.

 

 

11.Димитър Желязков Костов – ЕГН: 720826****

Адрес: гр.Хасково , ул.Трайчо Китанчев №14 , вх.В , ет3 , ап.22

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000319 / 07.11.2016г.

 

 

12.Петко Тодоров Петков – ЕГН: 520221****

Адрес: гр.Хасково , ул.Изток №12 , вх.Б , ет.5 , ап.38

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000324 / 07.11.2016г.               

 

 

13.Йорданка Ангелова Йорданова – ЕГН: 640523****

Адрес: гр.Хасково , бул.Освобождение №70

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000317 / 04.11.2016г.

 

 

14.Мария Бориславова Иванова – ЕГН: 781107****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Симеон Велики  №1 , ет.4 , ап.10                                              

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000326 / 07.11.2016г.

 

 

15.Нермин Искендер Вели – ЕГН: 571113****

Адрес: гр.Хасково , ул.Природа №16

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000322 / 07.11.2016г.

 

 

16.Сали Мустафа Шакир – ЕГН: 580415****

Адрес: гр.Хасково , ул.Първи Май №16 , вх.Г , ет.2 , ап.23

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000325 / 07.11.2016г.

 

 

17.Делчо Христов Димитров – ЕГН: 670527****

Адрес: гр.Хасково , ул.Айтос №7

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000321 / 07.11.2016г.

 

18.Мемиш Юсеин Юсеин – ЕГН: 700616****

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №26 , ет.6 , ап.46

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000318 / 07.11.2016г.

 

 

19.Тодор Василев Стойков – ЕГН: 571011****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №67

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000306 / 02.11.2016г.

 

 

20.Росица Стефанова Ботева – ЕГН: 661205****

Адрес: с.Гуляйка  , общ.Крумовград №99 , ет.2 , ап.5

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000291 / 14.10.2016г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 03.11.2016г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Списък:

 

 

1.Мехмед Мустафа Мехмед – ЕГН: 580827****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №46 , вх.Д , ет.2 , ап.28

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000293 / 14.10.2016г.

 

 

2.Яшар Яшар Али – ЕГН: 651227****

Адрес: гр.Хасково , ул.Каменна №71

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000300 / 17.10.2016г.

 

 

3.Бисер Митков Самулов – ЕГН: 740608****

Адрес: гр.Хасково , ул.Брацигово №10

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000301 / 17.10.2016г.

 

 

4.Иван Илюв Ангелов – ЕГН: 721003****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №3 , ет.3

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000296 / 17.10.2016г.

 

 

5.Николай Тодоров Тодоров – ЕГН: 650514****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №41 , вх.А , ет.8 , ап.44

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000294 / 17.10.2016г.

 

 

6.Магда Иванова Стоилова – ЕГН: 601129****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №27А , вх.В , ет.3 , ап.24

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000297 / 17.10.2016г.

 

 

7.Сабри Бахтинур Сабри – ЕГН: 820108****

Адрес: гр.Хасково , Местност Гара Движение №11

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000285 / 03.10.2016г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 31.10.2016г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:

1.Денислав Валериев Янакиев – ЕГН: 800427****

Адрес: гр.Пловдив , Полковник Сава Муткаров №71 , ет.1 , ап.3

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000199 / 15.08.2016г.

 

 

2.Еленка Вълева Делчева – ЕГН: 340222****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бяло Море №27

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000234 / 13.09.2016г.

 

 

3.ЕКОСТРОЙ – МЕТАЛ – БУЛСТАТ: 126623774

Адрес: гр.Хасково , ул.Орфей №10 , ап.2

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000220 / 25.08.2016г.

 

 

4.АРХУС – СТРОЙ – БУЛСТАТ: 126127301

Адрес: гр.Пловдив , ул.Данаил Николаев №106

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000226 / 15.08.2016г.

 

 

5.Гюлтен Али Юсеин – ЕГН: 580604****

Адрес: гр.Хасково , ул.Македония №129 , ет.2 , ап.2

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000280 / 30.09.2016г.

 

 

6.Сали Изет Садула – ЕГН: 850823****

Адрес: гр.Хасково , ул.Узунджово №27

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000282 / 03.10.2016г.

 

 

7.Расим Мехмед Нури – ЕГН: 791107****

Адрес: гр.Хасково , ул.Картечар №33

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000269 / 30.09.2016г.

 

 

8.Иван Севдалинов Евтимов – ЕГН: 690325****

Адрес: гр.Хасково , ул.Рила №12 , вх.Б , ет.8 , ап.40

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000279 / 30.09.2016г.

9.Сашо Димитров Митев – ЕГН 691107****

Адрес: гр.Хасково , ул.Картечар №5

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000277 / 30.09.2016г.

 

 

10.Васил Георгиев Ташев – ЕГН: 570629****

Адрес: гр.Хасково , ул.Петър Янев №9

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000284 / 03.10.2016г.

 

 

11.Николай Делчев Грозев – ЕГН: 841211****

Адрес: гр.Хасково , ул.Атанас Узунов №3А

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000272 / 30.09.2016г.

 

 

12.Николай Славейков Шултц – ЕГН: 680828****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №28 , вх.А , ет.4 , ап.27

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000268 / 30.09.2016г.

 

 

13.Атанас Николаев Тонев – ЕГН: 770629****

Адрес: гр.Хасково , ул.Видин №9 , вх.Г , ет.1 , ап.10

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000287 / 03.10.2016г.

 

 

14.Азис Смаил Азис – ЕГН: 680713****

Адрес: гр.Хасково , ул.Рудозем №28

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000271 / 30.09.2016г.

 

 

15.Митко Кирев Демирев – ЕГН: 640819****

Адрес: гр.Хасково , ул.Искра №22

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000237 / 13.09.2016г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК 05.10.2016г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списък , че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в „Общинска Данъчна Дирекция„ при Община Хасково на адрес гр.Хасково , ул.Ал.Стамболийски №2 , ет.1 , стая №5 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:

 

 

1.Стефан – Строй ЕООД – правоприемник на Екострой – Метал ЕООД – БУЛСАТ: 202390280

Адрес: с.Козарка  , общ.Неделино , област Смолян

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000220 / 25.08.2016г.

 

 

2.Кадир Авни Кадир – ЕГН: 771209****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бачо Киро №28

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000238 / 13.09.2016г.

 

 

3.Айхан Ахмед Айри – ЕГН: 790529****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №28 , вх.В , ет.8 , ап.70

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000247 / 16.09.2016г.

 

 

4.Руфат Риза Реджеб – ЕГН: 710821****

Адрес: гр.Хасково , ул.Картечар №59

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000249 / 16.09.2016г.

 

 

5.Русин Рашков Стоянов – ЕГН: 640627****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ятак №19

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000260 / 17.09.2016г.

 

 

6.Минко Делчев Кирев – ЕГН: 850818****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №5 , ет.1 , ап.1

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000241 / 14.09.2016г.

 

 

7.Насуф Байрям Джебир – ЕГН: 720418****

Адрес: гр.Хасково , ул.Банска №74

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000264 / 17.09.2016г.

 

 

8.Георги Иванов Георгиев – ЕГН: 760729****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №38 , вх.А

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000256 / 17.09.2016г.

 

 

9.ОТОУФУК – Б – БУЛСТАТ: 126734721

Адрес: гр.Хасково , ул.Отец Паисий №25-27

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000208 / 15.09.2016г.

 

 

10.Петър Николов Петров – ЕГН: 490715****

Адрес: гр.Хасково , ул.Иван Вазов №4 , вх.1 , ет.1 , ап.1

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000257 / 17.09.2016г.

 

 

11.Иван Иванов Радев – ЕГН: 861231****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №35

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000262 / 17.09.2016г.

 

 

12.ЪСЪН – БУЛСТАТ: 126642970

Адрес: гр.Хасково , ул.Одрин №3

Акт за установяване на задължения по декларации № АУ 000213 / 15.08.2016г.