ПОКАНИ ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ.182 ОТ ДОПК 02,02,2017г.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на

настоящото съобщение, следва да се явят в “Общинска данъчна дирекция” при

Община Хасково на адрес гр.Хасково, ул.Ал.Стамболийски 2, при Публични

изпълнители, от 8:30 ч. до 17:30 ч., за връчване на Покана за доброволно изпълнение по

чл.182 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния

документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат

за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Списък:

1.Георги Христов Илиев – ЕГН: 560308****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №14 , вх.А , ет.5 , ап.35

Уведомление за доброволно изпълнение № 215 / 12.10.2016г.

2.Красимир Пасков Димитров – ЕГН: 821120****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №8 , вх.В , ет.1 , ап.9

Уведомление за доброволно изпълнение № 214 / 12.10.2016г.

3.Георги Севов Петров – ЕГН: 540412****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тимок №43

Уведомление за доброволно изпълнение № 175 / 12.10.2016г.

4.Христо Георгиев Христов – ЕГН: 660525****

Адрес: гр.Хасково , бул.Съединение №13 , вх.А , ет.1 , ап.2

Уведомление за доброволно изпълнение № 100 / 10.10.2016г.

5.Сашо Колев Сашков – ЕГН: 810807****

Адрес: с.Стамболийски , ул.Възраждане №2 , общ.Хасково

Уведомление за доброволно изпълнение № 44 / 07.10.2016г.

6.Стоянка Александрова Петрова – ЕГН: 490305****

Адрес: гр.Хасково , ул.Атон №14 , вх.А

Уведомление за доброволно изпълнение № 189 / 07.10.2016г.

7.Фикрет Енвер Тасим – ЕГН: 520514****

Адрес: гр.Хасково , ул.Зайчар №15А

Уведомление за доброволно изпълнение № 184 / 07.10.2016г.

8.Петко Ангелов Караиванов – ЕГН: 760429****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена Стена №19 , вх.Б , ет.3 , ап.16

Уведомление за доброволно изпълнение № 181 / 12.10.2016г.

9.Недялка Димитрова Тилева – ЕГН: 470715****

Адрес: гр.Хасково , ул.Македония №96

Уведомление за доброволно изпълнение № 200 / 12.10.2016г.

10.Илхами Мустафов Юмеров – ЕГН: 340823****

Адрес: гр.Хасково , ул.Три уши №4

Уведомление за доброволно изпълнение № 166 / 12.10.2016г.

11.Димитър Янков Йорданов – ЕГН: 761118****

Адрес: гр.Хасково , ул.Свети Георги №10

Уведомление за доброволно изпълнение № 201 / 12.10.2016г.

12.Данчо Троев Троев – ЕГН: 610228****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №104 , вх.В , ет.1 , ап.1

Уведомление за доброволно изпълнение № 170 / 12.10.2016г.

13.Горосвет Дяков Георгиев – ЕГН: 610302****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бузлуджа №28

Уведомление за доброволно изпълнение № 196 / 12.10.2016г.

14.Мартин Мерджанов Йосифов – ЕГН: 770408****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №21 , вх.Б , ет.7 , ап.75

Уведомление за доброволно изпълнение № 190 / 07.10.2016г.

15.Расим Амди Тасим – ЕГН: 620505****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №18 , вх.А , ет.2 , ап.9

Уведомление за доброволно изпълнение № 215 / 07.10.2016г.

16.Татяна Маринова Иванова – ЕГН: 731024****

Адрес: гр.Хасково , ул.Атон №14 , вх.Г , ет.5 , ап.82

Уведомление за доброволно изпълнение № 136 / 11.10.2016г.

17.Наид Наим Кязим – ЕГН: 520421****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бяла Слатина №5

Уведомление за доброволно изпълнение № 116 / 10.10.2016г.

18.Тодорка Димитрова Канева – ЕГН: 600604****

Адрес: гр.Хасково , ул.Христо Ботев №34

Уведомление за доброволно изпълнение № 119 / 10.10.2016г.

19.Георги Иванов Цанев – ЕГН: 721008****

Адрес: гр.Хасково , ул.Розова Долина №10

Уведомление за доброволно изпълнение № 104 / 10.10.2016г.

20.Георги Славов Георгиев – ЕГН: 730812****

Адрес: гр.Хасково , бул.Георги Сава Раковски №28 , ет.2 , ап.13

Уведомление за доброволно изпълнение № 122 / 10.10.2016г.

21.Янко Живков Тенев – ЕГН: 810512****

Адрес: гр.Хасково , ул.Вяра №4

Уведомление за доброволно изпълнение № 200 / 07.10.2016г.

22.Паулина Ангелова Емилова – ЕГН: 670610****

Адрес: гр.Хасково , ул.Лозарска №13

Уведомление за доброволно изпълнение № 139 / 11.10.2016г.

23.Айдън Керим Мюмюн – ЕГН: 760101****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пещера №73

Уведомление за доброволно изпълнение № 278 / 10.10.2016г.

24.Раим Ферад Раим – ЕГН: 670501****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бачо Киро – ЕГН: 670501****

Уведомление за доброволно изпълнение № 93 / 10.10.2016г.

25.Николай Йорданов Данчев – ЕГН: 630820****

Адрес: гр.Хасково , ул.Кокиче №16 , ет.1 , ап.2

Уведомление за доброволно изпълнение № 149 / 11.10.2016г.

26.Ваня Василева Георгиева – ЕГН: 620406****

Адрес: гр.Хасково , ул.Рожен №8

Уведомление за доброволно изпълнение № 211 / 12.10.2016г.

27.Бойко Иванов Маринов – ЕГН: 770216****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гургулят №18 , ет.5 , ап.9

Уведомление за доброволно изпълнение № 208 / 12.10.2016г.

28.Елена Костова Славилова – ЕГН: 521103****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Страшимир №3 , вх.Б , ет.2 , ап.20

Уведомление за доброволно изпълнение № 213 / 12.10.2016г.

29.Гюрсел Джафер Акиф – ЕГН: 670502****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бачо Киро №36А , ет.2

Уведомление за доброволно изпълнение № 174 / 12.10.2016г.

30.Неджахтин Апти Тахир – ЕГН: 630721****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пещера №88

Уведомление за доброволно изпълнение № 172 / 12.10.2016г.

31.Хайк Задик Карекинян – ЕГН: 640801****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гургулят №12 , ет.5 , ап.9

Уведомление за доброволно изпълнение № 171 / 12.10.2016г.

32.Георги Димитров Катев – ЕГН: 620521****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Страшимир №5 , вх.Г , ет.5 , ап.79

Уведомление за доброволно изпълнение № 179 / 12.10.2016г.

33.Тодор Атанасов Тарабанов – ЕГН: 241112****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пролет №13А

Уведомление за доброволно изпълнение № 293 / 11.10.2016г.

34.Цветан Иванов Атанасов – ЕГН: 681005****

Адрес: гр.Хасково , ул.Борба №3

Уведомление за доброволно изпълнение № 158 / 06.10.2016г.

35.Марин Костадинов Попдобрев – ЕГН: 710522****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №3 , вх.В , ет.8 , ап.76

Уведомление за доброволно изпълнение № 176 / 06.10.2016г.

36.Митко Стойчев Андреев – ЕГН: 470607****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №20 , ет.3 , ап.7

Уведомление за доброволно изпълнение № 100 / 05.10.2016г.

37.Захари Михайлов Батев – ЕГН: 720605****

Адрес: гр.Хасково , ул.Македония №65А

Уведомление за доброволно изпълнение № 178 / 06.10.2016г.

38.Георги Ангелов Шубелиев – ЕГН: 791214****

Адрес: гр.Хасково , ул.Петко Каравелов №5 , ет.3

Уведомление за доброволно изпълнение № 25 / 06.10.2016г.

39.Иван Георгиев Арнаудов – ЕГН: 780328****

Адрес: гр.Хасково , ул.Македония №47А , ет.3

Уведомление за доброволно изпълнение № 185 / 07.10.2016г.

40.Милен Димитров Костов – ЕГН: 750917****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №39 , вх.В , ет.4 , ап.45

Уведомление за доброволно изпълнение № 20 / 06.10.2016г.

41.Мюмюн Феим Ферад – ЕГН: 690627****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №34 , вх.А , ет.5 , ап.51

Уведомление за доброволно изпълнение № 11 / 06.10.2016г.

42.Малинка Георгиева Въргова – ЕГН: 801127****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №3 , вх.Г , ет.5 , ап.50

Уведомление за доброволно изпълнение № 28 / 06.10.2016г.

43.Найден Марков Катурски - ЕГН: 590106****

Адрес: гр.Хасково , ул.Климент №3 , ет.1 , ап.3

Уведомление за доброволно изпълнение № 67 / 07.10.2016г.

44.Христо Георгиев Кирев – ЕГН: 820429****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №24 , вх.Б , ет.5 , ап.30

Уведомление за доброволно изпълнение № 288 / 10.10.2016г.

45.Теодор Йорданов Ангелов – ЕГН: 810516****

Адрес: гр.Хасково , бул.Георги Сава Раковски №35 , ет.2 , ап.5

Уведомление за доброволно изпълнение № 138 / 11.10.2016г.

46.Емин Сали Чамдере – ЕГН: 690618****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №23 , вх.А , ет. 2 , ап.9

Уведомление за доброволно изпълнение № 165 / 06.10.2016г.

47.Борислав Иванов Тодоров – ЕГН: 780303****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №23 , вх.Б , ет.3 , ап.16

Уведомление за доброволно изпълнение № 193 / 07.10.2016г.

48.Ташо Ангелов Тенев – ЕГН: 400710****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №21 , вх.Б , ет.6 , ап.36

Уведомление за доброволно изпълнение № 227 / 07.10.2016г.

49.Светлана Мигленова Славчева – ЕГН: 850210****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №7 , вх.Б , ет.5 , ап.28

Уведомление за доброволно изпълнение № 151 / 06.10.2016г.

50.Ремзи Шакир Мюмюн – ЕГН: 590926****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №3 , вх.Г , ет.7 , ап.64

Уведомление за доброволно изпълнение № 229 / 07.10.2016г.

51.Шибил Стилянов Серафимов – ЕГН: 620205****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тракия №52

Уведомление за доброволно изпълнение № 135 / 06.10.2016г.

52.Чавдар Симеонов Мочуков – ЕГН: 621206****

Адрес: гр.Хасково , ул.Крали Марко №30

Уведомление за доброволно изпълнение № 170 / 06.10.2016г.

53.Райко Георгиев Маринов – ЕГН: 690815****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №16 , ет.7 , ап.34

Уведомление за доброволно изпълнение № 74 / 07.10.2016г.

54.Румен Васков Бъчваров – ЕГН: 770817****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №29

Уведомление за доброволно изпълнение № 72 / 07.10.2016г.

55.Петко Георгиев Габров – ЕГН: 490214****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Сава Раковски №13 , вх.В , ет.2 , ап.11

Уведомление за доброволно изпълнение № 108 / 05.10.2016г.

56.Калоян Ивков Генев – ЕГН: 820118****

Адрес: гр.Хасково , ул.Княз Борис I №9

Уведомление за доброволно изпълнение № 226 / 07.10.2016г.

57.Иван Андреев Евтимов – ЕГН: 780610****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №40

Уведомление за доброволно изпълнение № 269 / 14.10.2016г.

58.Атанас Добрев Атанасов – ЕГН: 430224****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36 , вх.А , ет.4 , ап.19

Уведомление за доброволно изпълнение № 267 / 14.10.2016г.

59.Жеко Ангелов Янков – ЕГН: 651030****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №35 , вх.В , ет.5 , ап.58

Уведомление за доброволно изпълнение № 248 / 13.10.2016г.

60.Наско Маринов Мартинов – ЕГН: 710930****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №63 , вх.Д , ет.5 , ап.10

Уведомление за доброволно изпълнение № 227 / 13.10.2016г.

61.Недялко Вълков Недялков – ЕГН: 740912****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №11 , вх.А , ет.1 , ап.5

Уведомление за доброволно изпълнение № 236 / 13.10.2016г.

62.Росица Костадинова Николова – ЕГН: 790908****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена Стена №1 , вх.Б , ет.3 , ап.18

Уведомление за доброволно изпълнение № 225 / 13.10.2016г.

63.Надя Господинова Калайджиева – ЕГН: 710713****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №38 , вх.А , ет.2 , ап.6

Уведомление за доброволно изпълнение № 238 / 13.10.2016г.

64.Васил Тончев Радев – ЕГН: 710829****

Адрес: гр.Хасково , ул.Нешо Брайков №23А

Уведомление за доброволно изпълнение № 226 / 13.10.2016г.

65.Христинка Колева Чиликова – Панова – ЕГН: 640701****

Адрес: гр.Хасково , ул.Веслец №26

Уведомление за доброволно изпълнение № 223 / 13.10.2016г.

66.Афизе Ахмед Юсеин – ЕГН:600410****

Адрес: гр.Хасково , ул.акация №46 , вх.Б , ет.4 , ап.9

Уведомление за доброволно изпълнение № 295 / 13.10.2016г.

67.Митко Янчев Дерменджиев – ЕГН: 560419****

Адрес: гр.Пловдив , р-н Северен , ул.Средец №33 , ет.2 , ап.3

Уведомление за доброволно изпълнение № 298 / 13.10.2016г.

68.Марина Стоева Русева – ЕГН: 690502****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №29 , ет.7 , ап.76

Уведомление за доброволно изпълнение № 304 / 26.10.2016г.

69.Яна Дойчева Атанасова – ЕГН: 791222****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пловдивска №17

Уведомление за доброволно изпълнение № 305 / 26.10.2016г.

70.Дамяна Радославова Илчева – ЕГН: 871107****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тракия №16

Уведомление за доброволно изпълнение № 312 / 26.10.2016г.

71.Георги Стефанов Георгиев – ЕГН: 811223****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тракия №16

Уведомление за доброволно изпълнение № 311 / 26.10.2016г.

72.Димитър Желязков Зарзопов – ЕГН: 490305****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Страшимир №3 , вх.Г , ет.1 , ап.10

Уведомление за доброволно изпълнение № 310 / 26.10.2016г.

73.Мариана Ангелова Горчева – ЕГН: 730628****

Адрес: гр.София , ул.Хан Персиян №19 , ет.6 , ап.17

Уведомление за доброволно изпълнение № 230 / 13.10.2016г.

74.Милен Георгиев Джарков – ЕГН: 380127****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Иван Асен II №24 , вх.В , ет.1 , ап.6

Уведомление за доброволно изпълнение № 285 / 14.11.2016г.

75.Васил Иванов Радев – ЕГН: 861231****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №35

Уведомление за доброволно изпълнение № 321 / 15.11.2016г.

76.Иляз Хасан Айваз – ЕГН: 570507****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №47 , вх.А , ет.3 , ап.27

Уведомление за доброволно изпълнение № 281 / 10.11.2016г.

77.Любка Руменова Шопова – ЕГН: 790602****

Адрес: гр.Хасково , ул.Перперек №7

Уведомление за доброволно изпълнение № 319 / 31.10.2016г.

78.Иван Филипов Пешев – ЕГН: 711028****

Адрес: гр.Хасково , ул.Проф.А.Златаров №7 , ет.1 , ап.3

Уведомление за доброволно изпълнение № 320 / 31.10.2016г.

79.Станимир Тодоров Тодоров – ЕГН: 900723****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №82 , вх.В , ет.2 , ап.11

Уведомление за доброволно изпълнение № 315 / 26.10.2016г.

80.Тенчо Латев Грозев – ЕГН: 630802****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена Стена №15 , вх.А , ет.1 , ап.4

Уведомление за доброволно изпълнение № 314 / 26.10.2016г.

81.Тенчо Панев Панев – ЕГН: 560820****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №12 , вх.Б , ет.5 , ап.25

Уведомление за доброволно изпълнение № 275 / 04.11.2016г.

82.Христо Николаев Христов – ЕГН: 811209****

Адрес: гр.Хасково , бул.Георги Сава Раковски №33 , ап.10

Уведомление за доброволно изпълнение № 326 / 03.01.2017г.

 


 

ПОКАНИ ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ.182 ОТ ДОПК 14.11.2016г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят  в “Общинска данъчна дирекция” при Община Хасково на адрес гр.Хасково, ул.Ал.Стамболийски 2, при Публични изпълнители, от 8:30 ч. до 17:30 ч., за връчване на Покана за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:

 

 

 

1.Евгени Красимиров Генев – ЕГН: 851217****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №14 , вх.В , ет.8 , ап.57

Уведомление  за доброволно изпълнение №55 / 03.10.2016г.

 

 

2.Адриана Иванова Панайотова – ЕГН: 770805****

Адрес: гр.Хасково , ул.Охрид №24

Уведомление  за доброволно изпълнение №58 / 03.10.2016г.

 

 

3.Биляна Стоянова Петрова – ЕГН: 800118****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бистрица №5 , ет.2

Уведомление  за доброволно изпълнение №49 / 03.10.2016г.

 

 

4.Петър Павлов Димов – ЕГН: 820703****

Адрес: гр.Хасково , бул.Илинден №38 , вх.В , ет.6 , ап.48

Уведомление  за доброволно изпълнение №54 / 03.10.2016г.

 

 

5.Азис Расим Азис – ЕГН: 870722****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №28 , вх.В , ет.5 , ап.38

Уведомление  за доброволно изпълнение №71 / 03.10.2016г.

 

 

6.Божидар Добрев Пенчев – ЕГН: 570804****

Адрес: гр.Хасково , ул.Михаил Герджиков №18Б

Уведомление  за доброволно изпълнение №51 / 03.10.2016г.

 

 

7.Али Дурмушев Алиев – ЕГН: 550829****

Адрес: гр.Хасково , ул.Лом №17

Уведомление  за доброволно изпълнение №26 / 30.09.2016г.

 

 

8.Камен Проданов Маринов – ЕГН: 461008****

Адрес: гр.Хасково , бул.Съединение №37 , ап.30

Уведомление  за доброволно изпълнение №70 / 03.10.2016г.

 

 

9.Гюнай Ахмед Сюлейман – ЕГН: 640610****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №5 , ет.1 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение №117 / 05.10.2016г.

 

 

10.Тодор Танев Танев – ЕГН: 620812****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №3

Уведомление  за доброволно изпълнение №101 / 05.10.2016г.

 

 

11.Тихомир Петров Терзиев – ЕГН: 640326****

Адрес: гр.Хасково , ул.Липа №51 , вх.А , ет.1

Уведомление  за доброволно изпълнение №115 / 05.10.2016г.

 

 

12.Ненко Стоянов Горостанов – ЕГН: 640609****

Адрес: гр.Хасково , ул.Липа№14

Уведомление  за доброволно изпълнение №116 / 05.10.2016г.

 

 

13.Недялко Ангелов Христов – ЕГН: 611229****

Адрес: гр.Хасково , ул.Найчо Цанов №29

Уведомление  за доброволно изпълнение №94 / 05.10.2016г.

 

 

14.Никола Димитров Петков – ЕГН: 620211****

Адрес: с.Горски извор , ул.Христо Ботев №34

Уведомление  за доброволно изпълнение №96 / 05.10.2016г.

 

 

15.Митко Ангелов Иванов – ЕГН: 620603****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 100 / 05.10.2016г.

 

 

16.Камен Любенов Иванов – ЕГН: 611124****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хаджи Иванчо Минчев №1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 93 / 05.10.2016г.

 

 

17.Красимир Трайков Милушев – ЕГН: 610729****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №16 , вх.Г , ет.2 , ап.10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 90 / 05.10.2016г.

 

 

18.Забит Халил Халил – ЕГН: 630809****

Адрес: гр.Хасково , ул.Зайчар №15

Уведомление  за доброволно изпълнение № 107 / 05.10.2016г.

 

 

19.Христо Димчев Стоянов – ЕГН: 510825****

Адрес: гр.Хасково , ул.Петър Берковски №40

Уведомление  за доброволно изпълнение № 122 / 05.10.2016г.

 

 

20.Зюмбюл Осман Али – ЕГН: 750723****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена Стена №7 , вх.А , ет.8 , ап.53

Уведомление  за доброволно изпълнение № 206 / 07.10.2016г.

 

 

21.Велю Манолов Николаев – ЕГН: 500801****

Адрес: гр.Хасково , ул.Черешово Топче №9 , вх.Б , ет.4 , ап.18

Уведомление  за доброволно изпълнение № 116 / 05.10.2016г.

 

 

22.Франциска Крумова Дуева – ЕГН: 500925****

Адрес: гр.Хасково , бул.България №75 , вх.Б , ет.4 , ап.12

Уведомление  за доброволно изпълнение № 118 / 05.10.2016г.

 

 

23.Ахмед Мустафа Хасан – ЕГН: 520122****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №1 , вх.Б , ет.7 , ап.60

Уведомление  за доброволно изпълнение № 126 / 05.10.2016г.

 

 

24.Йордан Павлов Михайлов – ЕГН: 550709****

Адрес: гр.Хасково , ул.Антим I№1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 23 / 30.09.2016г.

 

 

25.Петьо Николов Петров – ЕГН: 690406****

Адрес: гр.Хасково , ул.Вършец №5 , ет.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 21 / 30.09.2016г.

 

 

26.Златка Делчева Лавчева – Исламова – ЕГН: 521230****

Адрес: гр.Хасково , ул.Липа №1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 3 / 30.09.2016г.

 

 

27.Станко Запрянов Милянов – ЕГН: 511028****

Адрес: гр.Хасково , ул.Мидия №2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 7 / 30.09.2016г.

 

 

28.Георги Атанасов Кузмов – ЕГН: 570706****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Самуил №18 , ет.2 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение №49 / 03.10.2016г.

 

 

29.Яни Любомиров Янев – ЕГН: 880112****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №40 , вх.А , ет.3 , ап.17

Уведомление  за доброволно изпълнение №37 / 03.10.2016г.

 

 

30.Тошко Петров Янев – ЕГН: 560713****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Самуил №18 , ет.1 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение №36 / 03.10.2016г.

 

 

31.Петър Василев Жеков – ЕГН: 540806****

Адрес: гр.Хасково , пл.Спартак №16

Уведомление  за доброволно изпълнение №17 / 30.09.2016г.

 

 

32.Борислав Александров Митев – ЕГН: 791210****

Адрес: гр.Хасково , ул.Аида №5 , вх.Б , ет.5 , ап.22

Уведомление  за доброволно изпълнение №51 / 03.10.2016г.

 

 

33.Димитър Михайлов Ангелов – ЕГН: 590912****

Адрес: гр.Хасково , ул.Граничар №7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 68 / 04.10.2016г.

 

 

34.Димо Стоев Кирекчиев – ЕГН: 380423****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №112 , ет.7 , ап.25

Уведомление  за доброволно изпълнение № 68 / 04.10.2016г.

 

 

35.Димитър Христов Бъчваров – ЕГН: 301219****

Адрес: гр.Хасково , ул.Липа №39А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 78 / 04.10.2016г.

 

 

36.Димитър Михайлов Балашов – ЕГН: 590129****

Адрес: гр.Хасково , ул.Липа№3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 64 / 04.10.2016г.

 

 

37.Руска Лилова Иванова – ЕГН: 630328****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №75

Уведомление  за доброволно изпълнение № 52 / 03.10.2016г.

 

 

38.Светлозар Стефанов Лечев – ЕГН: 810704****

Адрес: гр.Хасково , ул.Петко Р.Славейков №9А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 60 / 03.10.2016г.

 

 

39.Иван Латев Ангелов – ЕГН: 600530****

Адрес: гр.Хасково , ул.Александър Стамболийски №3 , вх.А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 60 / 03.10.2016г.

 

 

40.Бисер Кирилов Бисеров – ЕГН: 410727****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №5 , вх.Б , ет.6 , ап.54

Уведомление  за доброволно изпълнение № 87 / 04.10.2016г.

 

 

41.Николай Вълков Тодоров – ЕГН: 830826****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тимок №35

Уведомление  за доброволно изпълнение № 75 / 04.10.2016г.

 

 

42.Николай Илиев Ночев – ЕГН: 690521****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №25 , вх.А , ет.5 , ап.13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 50 / 03.10.2016г.

 

 

43.Данчо Колев Пейчев – ЕГН: 620624****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ком №6 , вх.А , ет.2 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 72 / 03.10.2016г.

 

 

44.Иван Цвятков Чардаков – ЕГН: 580622****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №30 , ет.7 , ап.38

Уведомление  за доброволно изпълнение № 61 / 03.10.2016г.

 

 

45.Тодор Илиев Димитров – ЕГН: 650616****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №6 , вх.Б

Уведомление  за доброволно изпълнение № 129 / 05.10.2016г.

 

 

46.Петър Борисов Петров – ЕГН: 721014****

Адрес: гр.Хасково , ул.Славянска №32 , ет.4 , ап.8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 188 / 07.10.2016г.

 

 

47.Левен Миланов Фиданов – ЕГН: 750711****

Адрес: гр.Хасково , ул.Чепеларе №20

Уведомление  за доброволно изпълнение № 205 / 07.10.2016г.

 

 

48.Есмерал Наим Халим – ЕГН: 750219****

Адрес: гр.Карлово , ул.Д-р Заменхов №1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 70 / 07.10.2016г.

 

 

49.Еленка Георгиева Димитрова – ЕГН: 600126****

Адрес: гр.Варна  , жк.Владислав Варненчик №1 , вх.2 , ет.2 , ап.52

Уведомление  за доброволно изпълнение № 56 / 07.10.2016г.

 

 

50.Траян Пешев Янчев – ЕГН: 840819****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Богомил №83 , ет.3 , ап.9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 98 / 10.10.2016г.

 

 

51.Димитър Атанасов Димов – ЕГН: 500819****

Адрес: гр.Хасково , ул.Двадесети януари №1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 32 / 06.10.2016г.

 

 

52.Георги Янев Георгиев – ЕГН: 730912****

Адрес: гр.Пловдив , ул.Филип Македонски №62

Уведомление  за доброволно изпълнение № 33 / 07.10.2016г.

 

 

53.Мариела Иванова Тончева – ЕГН: 610320****

Адрес: гр.Хасково , ул.Булаир №29 , вх.В , ет.6 , ап.48

Уведомление  за доброволно изпълнение № 84 / 05.10.2016г.

 

 

54.Васил Иванов Георгиев – ЕГН: 400530****

Адрес: гр.Хасково , ул.Първи Май №9 , вх.В , ет.5 , ап.600

Уведомление  за доброволно изпълнение № 83 / 04.10.2016г.

 

 

55.Георги Костов Делигеоргиев – ЕГН: 641226****

Адрес: гр.Хасково , ул.Атон №14 , вх.Е , ет.6 , ап.100

Уведомление  за доброволно изпълнение № 123 / 05.10.2016г.

 

 

56.Зоя Петрова Зарчева – ЕГН: 650110****

Адрес: гр.Хасково , бул.Съединение №13 , вх.Б , ет.4 , ап.24

Уведомление  за доброволно изпълнение № 124 / 05.10.2016г.

 

 

57.Златка Вачева Демирева – ЕГН: 640311****

Адрес: гр.Хасково , бул.Съединение №14 , ет.1 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 114 / 05.10.2016г.

 

 

58.Ариф Апти Кадир – ЕГН: 571224****

Адрес: гр.Хасково , ул.Балчик №24

Уведомление  за доброволно изпълнение № 130 / 05.10.2016г.

 

 

59.Христо Тодоров Богданов – ЕГН: 501203****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бъндерица №27

Уведомление  за доброволно изпълнение № 121 / 05.10.2016г.

 

 

60.Добрин Тръндев Делчев – ЕГН: 590329****

Адрес: гр.Хасково , ул.Балатон №5 , ет.2 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 66 / 04.10.2016г.

 

 

61.Джевжет Исмаил Мехмед – ЕГН: 621226****

Адрес: гр.Хасково , ул.Горна Оряховица №13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 104 / 05.10.2016г.

 

 

62.Джемалтин Фарис Зекир – ЕГН: 600327****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бъндерица №11

Уведомление  за доброволно изпълнение № 76 / 04.10.2016г.

 

 

63.Гюлшен Юсеин Хасан – ЕГН: 620906****

Адрес: гр.Хасково , ул.Обзор №8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 103 / 05.10.2016г.

 

 

64.Запрян Мишев Хаджийски – ЕГН: 760612****

Адрес: с.Узунджово , ул.Аргир Стоилов №25

Уведомление  за доброволно изпълнение № 245 / 13.10.2016г.

 

 

65.Георги Иванов Георгиев – ЕГН: 781123****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №71 , вх.А , ет.2 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 215 / 07.10.2016г.

 

 

66.Пламен Николаев Георгиев – ЕГН: 770612****

Адрес: гр.Хасково , ул.Атанас Узунов №15

Уведомление  за доброволно изпълнение № 212 / 07.10.2016г.

 

 

67.Иван Дойчев Иванов – ЕГН: 711106****

Адрес: гр.Хасково , ул.Брегалница №2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 182 / 07.10.2016г.

 

 

68.Николай Василев Хърсев – ЕГН: 780714****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №13 , вх.Б , ет.3 , ап.17

Уведомление  за доброволно изпълнение № 214 / 07.10.2016г.

 

 

69.Симеон Панчев Симеонов – ЕГН: 761213****

Адрес: гр.Димитровград , ул.Лиляна Димитрова №4 , вх.А , ет.3 , ап.9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 210 / 07.10.2016г.

 

 

70.Янко Русков Янев – ЕГН: 720719****

Адрес: гр.Хасково , ул.Одрин №23 , вх.В , ет.4 , ап.28

Уведомление  за доброволно изпълнение № 186 / 07.10.2016г.

 

 

71.Валентин Петков Желязков – ЕГН: 700511****

Адрес: гр.Хасково , ул.акация №11 , вх.Б , ет.3 , ап.15

Уведомление  за доброволно изпълнение № 267 / 10.10.2016г.

 

 

72.Георги Вълков Петков – ЕГН: 671209****

Адрес: гр.Хасково , бул.Стефан Стамболов №27 , ет.12 , ап.60

Уведомление  за доброволно изпълнение № 211 / 07.10.2016г.

 

 

73.Георги Петров Петров – ЕГН: 710809****

Адрес: гр.Хасково , ул.Вит №6 , ет.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 179 / 06.10.2016г.

 

 

74.Недялко Ангелов Николов – ЕГН: 530120****

Адрес: гр.Варна  , ул.Топола №22

Уведомление  за доброволно изпълнение № 249 / 10.10.2016г.

 

 

75.Кирил Иванов Къналиев – ЕГН: 661219****

Адрес: с.Негован , ул.Ридо №2 , общ.Столична

Уведомление  за доброволно изпълнение № 144 / 06.10.2016г.

 

 

76.Борис Борисов Михайлов – ЕГН: 860104****

Адрес: гр.София , жк.Студентски град №70 , ет.6 , ап.615

Уведомление  за доброволно изпълнение № 205 / 07.10.2016г.

 

 

77.Петю Делчев Тончев – ЕГН: 830206****

Адрес: гр.Хасково , ул.Първи Май №16 , вх.Г , ет.1 , ап.9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 133 / 11.10.2016г.

 

 

78.Иван Русев Иванов – ЕГН: 740804****

Адрес: гр.Хасково , ул.Одрин №25 , вх.Б , ет.3 , ап.16

Уведомление  за доброволно изпълнение № 163 / 11.10.2016г.

 

 

79.Елеонора Данаилова Пенчева – Дянкова – ЕГН: 730419****

Адрес: гр.Хасково , ул.Булаир №27-29 , вх.А , ап.35

Уведомление  за доброволно изпълнение № 214 / 07.10.2016г.

 

 

80.Атанас Панайотов Атанасов – ЕГН: 811026****

Адрес: гр.Хасково , ул.Първи Май №9 , вх.а , ет.7 , ап.79

Уведомление  за доброволно изпълнение № 242 / 10.10.2016г.

 

 

81.Бюрхан Назмиев Ходжев – ЕГН: 440321****

Адрес: гр.Хасково , бул.Стефан Стамболов №1 , вх.А , ет.1 , ап.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 277 / 10.10.2016г.

 

 

82.Сабие Юсеин Хасан – ЕГН: 700524****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ятак №23

Уведомление  за доброволно изпълнение № 71 / 07.10.2016г.

 

 

83.Лачо Тенев Лачев – ЕГН: 460505****

Адрес: гр.Хасково , ул.Мургаш №10 , ет.4 , ап.10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 97 / 05.10.2016г.

 

 

84.Алина Рускова Караджова – ЕГН: 490422****

Адрес: гр.Хасково , бул.Съединение №13 , вх.А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 111 / 05.10.2016г.

 

 

85.Али Хюсни Чолак – ЕГН: 461106****

Адрес: гр.Хасково , ул.Армейска №8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 49 / 07.10.2016г.

 

 

86.Георги Митков Латунов – ЕГН: 790912****

Адрес: гр.София  , ул.Дунавски Лебед №21

Уведомление  за доброволно изпълнение № 106 / 10.10.2016г.

 

 

87.Ирена Василева Къналиева – Димитрова – ЕГН: 630730****

Адрес: гр.Хасково , бул.Съединение №33

Уведомление  за доброволно изпълнение № 123 / 10.10.2016г.

 

 

88.Недуин Рамадан Рамадан – ЕГН: 740630****

Адрес: гр.Хасково , ул.Енисей №9А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 156 / 06.10.2016г.

 

 

89.Юсеин Нехат Садула – ЕГН: 590627****

Адрес: гр.Хасково , ул.Вакарел №10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 134 / 06.10.2016г.

 

 

90.Мустафа Фикрет Юсеин – ЕГН: 860611****

Адрес: гр.Хасково , бул.Илинден №13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 52 / 07.10.2016г.

 

 

91.Галина Владкова Чакърова – ЕГН: 741016****

Адрес: гр.Хасково , бул.Илинден №13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 53 / 07.10.2016г.

 

 

92.Гюнер Рафет Юсни – 780120****

Адрес: гр.Хасково , ул.Горна Оряховица №23

Уведомление  за доброволно изпълнение № 55 / 07.10.2016г.

 

 

93.Христо Петров Христов – ЕГН: 500620****

Адрес: гр.Хасково , ул.Шести Септември №9 , ет.4 , ап.12

Уведомление  за доброволно изпълнение № 114 / 05.10.2016г.

 

 

94.Красимир Кирилов Табаков – ЕГН: 780708****

Адрес: гр.Хасково , ул.Заря №3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 155 / 06.10.2016г.

 

 

95.Николай Атанасов Нанчев – ЕГН: 730317****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №13 , вх.А , ет.1 , ап.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 235 / 07.10.2016г.

 

 

96.Васил Грозев Ганев – ЕГН: 610419****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №22 , вх.А , ет.4 , ап.47

Уведомление  за доброволно изпълнение № 24 / 06.10.2016г.

 

 

97.Тодор Стоянов Георгиев – ЕГН: 780518****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №27 , ет.4 , ап.20

Уведомление  за доброволно изпълнение № 6 / 06.10.2016г.

 

 

98.Валентин Добрев Димитров – ЕГН: 700814****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №20 , вх.А , ет.2 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 153 / 06.10.2016г.

 

 

99.Петър Георгиев Киров – ЕГН: 710611****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №5 , вх.А , ет.5 , ап.42

Уведомление  за доброволно изпълнение № 18 / 06.10.2016г.

 

 

100.Ради Хаджиев Шекеров – ЕГН: 410912****

Адрес: гр.Хасково , ул.Битоля №9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 132 / 06.10.2016г.

 

 

101.Димитър Николов Калинов – ЕГН: 580824****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №55 , вх.Б , ет.6 , ап.33

Уведомление  за доброволно изпълнение № 35 / 07.10.2016г.

 

 

102.Георги Григоров Толумов – ЕГН: 600520****

Адрес: гр.Хасково , ул.Трайчо Китанчев №6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 137 / 06.10.2016г.

 

 

103.Милко Илиев Илиев – ЕГН: 580915****

Адрес: гр.Хасково , ул.Самара №4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 133 / 06.10.2016г.

 

 

104.Иван Драгнев Дамбулов – ЕГН: 480424****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №3 , вх.В , ет.5 , ап.47

Уведомление  за доброволно изпълнение № 103 / 05.10.2016г.

 

 

105.Иван Делчев Колев – ЕГН: 551016****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №34 , вх.Г , ет.2 , ап.23

Уведомление  за доброволно изпълнение № 136 / 06.10.2016г.

 

 

106.Данислав Методиев Христов – ЕГН: 860516****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №5 , вх.Б , ет.4 , ап.34

Уведомление  за доброволно изпълнение № 15 / 06.10.2016г.

 

 

107.Георги Борисов Александров – ЕГН: 740113****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №17 , вх.В , ет.4 , ап.13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 75 / 07.10.2016г.

 

 

108.Несрин Ариф Мурад – ЕГН: 681028****

Адрес: гр.Хасково , ул.Драгоман №16 , ет.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 85 / 10.10.2016г.

 

 

109.Недялка Делчева Кирилова – ЕГН: 740328****

Адрес: гр.Хасково , ул.Александър Стамболийски №36 , ет.2 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 165 / 11.10.2016г.

 

 

110.Михаил Георгиев Михайлов – ЕГН: 800628****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №68

Уведомление  за доброволно изпълнение № 94 / 10.10.2016г.

 

 

111.Мюмюн Али Халил – ЕГН: 600527****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тракия №48

Уведомление  за доброволно изпълнение № 149 / 10.10.2016г.

 

 

112.Стоян Атанасов Костов – ЕГН: 690709****

Адрес: гр.Хасково , ул.Поройна №16 , вх.Б , ет.3 , ап.34

Уведомление  за доброволно изпълнение № 66 / 07.10.2016г.

 

 

113.Тодор Стойков Тодоров – ЕГН: 690204****

Адрес: гр.Хасково , ул.Св.Св.Кирил и Методий №27 , ет.2 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 96 / 10.10.2016г.

 

 

114.Тодор Танев Танев – ЕГН: 620812****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 151 / 06.10.2016г.

 

 

115.Тихомир Янев Арнаудов – ЕГН: 760704****

Адрес: гр.Хасково , бул.България №140

Уведомление  за доброволно изпълнение № 291 / 11.10.2016г.

 

 

116.Васил Стефанов Русев – ЕГН: 530605****

Адрес: гр.Хасково , ул.Иван Вазов №12

Уведомление  за доброволно изпълнение № 228 / 07.10.2016г.

 

 

117.Тодор Тенишев Тонев – ЕГН: 721230****

Адрес: гр.Хасково , ул.Липа №47 , вх.А , ет.5 , ап.24

Уведомление  за доброволно изпълнение № 83 / 10.10.2016г.

 

 

118.Файсел Хасан Акдениз – ЕГН: 590102****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Самуил №9 , ет.10 , ап.30

Уведомление  за доброволно изпълнение № 203 / 07.10.2016г.

 

 

119.Хубин Илиев Николов – ЕГН: 750820****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена Стена № 28

Уведомление  за доброволно изпълнение № 88 / 10.10.2016г.

 

 

120.Марияна Бисерова Куби – ЕГН: 771119****

Адрес: гр.Хасково , ул.Кресна №14 , вх.Б , ет.1 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 282 / 10.10.2016г.

 

 

121.Милена Кирова Ангелова – ЕГН: 750907****

Адрес: гр.Хасково , ул.Константин Величков №5 , ет.7 , ап.15

Уведомление  за доброволно изпълнение № 197 / 07.10.2016г.

 

 

122.Илия Атанасов Илиев – ЕГН: 731028****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бяло море №23А , ет.4 , ап.8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 181 / 07.10.2016г.

 

 

123.Здравко Кирилов Ангелов – ЕГН: 621122****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №2 , вх.Б , ет.1 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 198 / 07.10.2016г.

 

 

124.Ерол Аптулла Мурад – ЕГН: 650807****

Адрес: гр.Хасково , ул.Драгоман №16 , ет.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 132 / 06.10.2016г.

 

 

125.Златимир Аврамов Аврамов – ЕГН: 690710****

Адрес: гр.Хасково , ул.Отец Паисий №14

Уведомление  за доброволно изпълнение № 153 / 11.10.2016г.

 

 

126.Валерия Ангелова Йорданова – ЕГН: 781130****

Адрес: гр.Хасково , бул.Георги Сава Раковски №9 , ет.8 , ап.36

Уведомление  за доброволно изпълнение № 194 / 07.10.2016г.

 

 

127.Иван Борисов Борисов – ЕГН: 780613****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №34 , вх.Г , ет.3 , ап.36

Уведомление  за доброволно изпълнение № 152 / 11.10.2016г.

 

 

128.Иванка Танова Сакутова – ЕГН: 760522****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тимок №2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 141 / 11.10.2016г.

 

 

129.Румен Стоянов Проданов – ЕГН: 750103****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №38 , вх.Г , ет.4 , ап.48

Уведомление  за доброволно изпълнение № 271 / 10.10.2016г.

 

 

130.Асен Маринов Грънчаров – ЕГН: 630816****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №28 , вх.Б , ет.5 , ап.42

Уведомление  за доброволно изпълнение № 145 / 11.10.2016г.

 

 

131.Христо Димитров Манолов – ЕГН: 840130****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №8 , вх.Б , ет.3 , ап.24

Уведомление  за доброволно изпълнение № 216 / 07.10.2016г.

 

 

132.Сейхан Есад Ахмед – ЕГН: 790213****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №9 , вх.В , ет.8 , ап.70

Уведомление  за доброволно изпълнение № 256 / 10.10.2016г.

 

 

133.Симон Иванов Вълканов – ЕГН: 830501****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №66 , вх.А , ет.1 , ап.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 248 / 10.10.2016г.

 

 

134.Атанас Добрев Генев – ЕГН: 681105****

Адрес: гр.Хасково , Проф.А.Златаров №25

Уведомление  за доброволно изпълнение № 230 / 07.10.2016г.

 

 

135.Ивайло Иванов Иванов – ЕГН: 820413****

Адрес: гр.Гълъбово , ул.Армира №21 , вх.А , ет.10 , ап.50

Уведомление  за доброволно изпълнение № 221 / 07.10.2016г.

 

 

136.Костадин Вълков Христозов – ЕГН: 841003****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Бенковски №46 , вх.Б , ет.1 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 77 / 10.10.2016г.

 

 

137.Тодор Милчев Тодоров – ЕГН: 521030****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №22 , вх.А , ет.6 , ап.34

Уведомление  за доброволно изпълнение № 89 / 10.10.2016г.

 

 

138.Емин Якуб Рашим – ЕГН: 500515****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №20 , вх.Б , ет.6 , ап.80

Уведомление  за доброволно изпълнение № 135 / 11.10.2016г.

 

 

139.Христо Вълчев Христов – ЕГН: 730305****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Страшимир №3 , вх.Д , ет.1 , ап.13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 227 / 07.10.2016г.

 

 

140.Гюнайдън Рамисов Шакиров – ЕГН: 650329****

Адрес: гр.Хасково , ул.Битоля №9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 161 / 11.10.2016г.

 

 

141.Мюмюн Джемал Рагъб – ЕГН: 560206****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бъндерица №10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 213 / 07.10.2016г.

 

 

142.Сашо Викторов Илиев – ЕГН: 780108****

Адрес: гр.Хасково , ул.Персенк №3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 217 / 07.10.2016г.

 

 

143.Найле Наим Хасан – ЕГН: 550901****

Адрес: гр.Хасково , ул.Балатон №21

Уведомление  за доброволно изпълнение № 192 / 07.10.2016г.

 

 

144.Иван Хубенов Ванчев – ЕГН: 610323****

Адрес: гр.Хасково , ул.Каменна №17 , ет.2 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 223 / 07.10.2016г.

 

 

145.Диана Евгениева Гюргакова – ЕГН: 691021****

Адрес: гр.Хасково , ул.Генерал Тотлебен №1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 93 / 10.10.2016г.

 

 

146.Филип Георгиев Георгиев – ЕГН: 760730****

Адрес: гр.Хасково , ул.Стара планина №67 , вх.Б , ет.1 , ап.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 180 / 06.10.2016г.

 

 

147.Борислав Иванов Борисов – ЕГН: 830325****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №28 , вх.А , ет.6 , ап.41

Уведомление  за доброволно изпълнение № 112 / 10.10.2016г.

 

 

148.Таня Тенчева Христова – ЕГН: 751029****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Страшимир №3 , вх.Д , ет.1 , ап.13

Уведомление  за доброволно изпълнение № 121 / 10.10.2016г.

 

 

149.Гюнер Сали Мехмед – ЕГН: 700325****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №25

Уведомление  за доброволно изпълнение № 101 / 10.10.2016г.

 

 

150.Деана Атанасова Диневска – ЕГН: 630623****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №27А , ет.4 , ап.31

Уведомление  за доброволно изпълнение № 189 / 12.10.2016г.

 


 

Покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК 03.11.2016г.

 

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят  в “Общинска данъчна дирекция” при Община Хасково на адрес гр.Хасково, ул.Ал.Стамболийски 2, при Публични изпълнители, от 8:30 ч. до 17:30 ч., за връчване на Покана за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Списък:

 

1.Иван Костов Тодоров – ЕГН: 510610****

Адрес: с.Нова Надежда , ул.Христо Ботев №21

Покана за доброволно изпълнение №472 / 05.01.2016г.           

 

 

2.Лейля Хасан Кадир – ЕГН: 500818****

Адрес: гр.Харманли , жк.Изгрев №304 , вх.А , ет.1 , ап.2

Покана за доброволно изпълнение №506 / 05.01.2016г.           

 

 

3.Венцислав Асенов Величков – ЕГН: 640524****

Адрес: гр.Хасково , ул.Добруджа №27 , ет.8 , ап.32

Уведомление  за доброволно изпълнение №739 / 01.08.2016г.

 

 

4.Руси Станков Русев – ЕГН: 680315****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тимок №1

Уведомление  за доброволно изпълнение №738 / 01.08.2016г.

 

 

5.Сали Сюлейманов Османов – ЕГН: 511107****

Адрес: гр.Хасково , ул.Битоля №7

Уведомление  за доброволно изпълнение №125 / 05.10.2016г.

 

 

6.Христо Янчев Руменов – ЕГН: 830421****

Адрес: с.Стамболийски  , ул.Орфей №16

Уведомление  за доброволно изпълнение №164 / 06.10.2016г.

 

 

7.Илия Вълчев Найденов – ЕГН: 790101****

Адрес: с.Въгларово , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение №224 / 07.10.2016г.

 

 

 

 

8.Марин Стоев Димитров – ЕГН: 830312****

Адрес: гр.Хасково , ул.Зайчар №38

Уведомление  за доброволно изпълнение №169 / 12.10.2016г.

 

 

9.Самет Рамиз Билял – ЕГН: 791117****

Адрес: гр.Хасково , ул.Каменна №34

Уведомление  за доброволно изпълнение №184 / 12.10.2016г.

 

 

10.Неда Боянова Михайлова – ЕГН: 750326****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №47 , вх.А , ап.88

Уведомление  за доброволно изпълнение №209 / 11.10.2016г.

 

 

11.Доброслав Иванов Денев – ЕГН: 760324****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №35 , вх.Б , ет.4 , ап.36

Уведомление  за доброволно изпълнение №175 / 06.10.2016г.

 

 

12.Георги Петров Демирев – ЕГН: 820126****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №26 , вх.Г , ет.5 , ап.26

Уведомление  за доброволно изпълнение №87 / 10.10.2016г.

 

 

13.Ангел Асенов Йорданов – ЕГН: 490918****

Адрес: гр.Хасково , ул.Звезда №21

Уведомление  за доброволно изпълнение № 112 / 05.10.2016г.

 

 

14.Нико Ванев Ников – ЕГН: 440831****

Адрес: с.Гарваново , ул.Първи Май №1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 25 / 03.10.2016г.

 

 

15.Юсеин Ахмед Емин – ЕГН: 740525****

Адрес: гр.Хасково , ул.Лале №30

Уведомление  за доброволно изпълнение № 200 / 07.10.2016г.

 

 

16.Ерол Нури Масар – ЕГН: 730323****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №28 , вх.В , ет.3 , ап.22

Уведомление  за доброволно изпълнение № 192 / 07.10.2016г.

 

 

17.Иван Димитров Иванов – ЕГН: 810125****

Адрес: гр.Пловдив , бул.Цариградско шосе №48 , ет.6 , ап.21

Уведомление  за доброволно изпълнение № 236 / 07.10.2016г.

 

 

18.Митко Методиев Ангелов – ЕГН: 520225****

Адрес: гр.Хасково , ул.Опълченска №2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 127 / 05.10.2016г.

 

 

19.Павлин Добрев Панайотов – ЕГН: 661019****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №17 , вх.Б , ет.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 57 / 03.10.2016г.

 

 

20.Атанас Петков Атанасов – ЕГН: 501028****

Адрес: с.Боянци , ул.Ивайло №9 , общ.Асеновград

Уведомление  за доброволно изпълнение № 56 / 03.10.2016г.

 

 

21.Неврие Мехмед Ибрям – ЕГН: 570116****

Адрес: гр.Хасково , ул.Росица №29

Уведомление  за доброволно изпълнение № 766 / 16.09.2016г.

 

 

22.Алексей Иванов Тодоров – ЕГН: 640721****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хасковска №23

Уведомление  за доброволно изпълнение № 119 / 05.10.2016г.

 

 

23.Роберт Софрониески – ЕГН: 750404****

Адрес: гр.Хасково , ул.Епископ Софроний №16 , ет.10 , ап.34

Уведомление  за доброволно изпълнение № 197 / 11.08.2016г.

 

 

24.Селвер Азим Расим – ЕГН: 510316****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена Стена №15 , вх.А , ет.4 , ап.24

Уведомление  за доброволно изпълнение № 188 / 11.08.2016г.

 

 

25.Тонка Иванова Несторова – Делчева – ЕГН: 730320****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена Стена №3 , вх.А , ет.2 , ап.8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 184 / 08.08.2016г.

 

 

26.Николай Борисов Благоев – ЕГН: 721118****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Освободител №25 , ет.4 , ап.14

Уведомление  за доброволно изпълнение № 239 / 11.08.2016г.

 

 

27.Станко Христов Михайлов – ЕГН: 610805****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №28 , вх.А , ет.1 , ап.7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 239 / 11.08.2016г.

 

 

28.Недялка Костова Трендафилова – ЕГН: 570524****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №6 , вх.А , ет.3 , ап.21

Уведомление  за доброволно изпълнение № 182 / 08.08.2016г.

 

 

29.Георги Павлов Трендафилов – ЕГН: 560705****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №6 , вх.А , ет.3 , ап.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 206 / 11.08.2016г.

 

 

30.Валентин Ников Ников – ЕГН: 710921****

Адрес: с.Гарванов , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 253 / 11.08.2016г.

 

 

31.Михаил Юлиянов Христов – ЕГН: 740602****

Адрес: гр.Хасково , ул.Айтос №1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 1 / 30.09.2016г.

 

 

32.Иван Василев Ангелов – ЕГН: 860719****

Адрес: гр.Хасково , ул.Генерал Скобелев №2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 12 / 30.09.2016г.

 

 

33.Раим Назим Хасан – ЕГН: 540603****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №22 , вх.Б , ет.1 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 15 / 30.09.2016г.

 

 

34.Алина Стоянова Андонова – ЕГН: 530207****

Адрес: гр.Хасково , ул.Каменна №57

Уведомление  за доброволно изпълнение № 4 / 30.09.2016г.

 

 

35.Янчо Балев Петков – ЕГН: 670701****

Адрес: с.Сърневец , обл.Стара Загора

Уведомление  за доброволно изпълнение № 743 / 05.09.2016г.

 

 

36.Хамдие Мехмед Махмуд – ЕГН: 650503****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №47 , вх.Г , ет.3 , ап.36

Уведомление  за доброволно изпълнение № 186 / 11.08.2016г.

 

 

37.Антоанета Христова Стоянова – ЕГН: 590515****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №16 , вх.А , ет.1 , ап.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 187 / 11.08.2016г.

 

 

38.Румен Емилов Митев – ЕГН: 800512****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №27 , вх.В , ет.5 , ап.38

Уведомление  за доброволно изпълнение № 160 / 11.08.2016г.

 

 

39.Георги Генев Ангелов – ЕГН: 470205****

Адрес: гр.Хасково , ул.Акация №7 , вх.Б , ет.3 , ап.18

Уведомление  за доброволно изпълнение № 174 / 11.08.2016г.

 

 

40.Айше Ибрям Азис – ЕГН: 700304****

Адрес: гр.Хасково , ул.Рудозем №28

Уведомление  за доброволно изпълнение № 166 / 11.08.2016г.

 

 

41.Мукадес Рахим Ахмед – ЕГН: 580810****

Адрес: гр.Хасково , ул.Никопол №6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 193 / 11.08.2016г.

 

 

42.Мюмюн Мюмюнар Сали – ЕГН: 880715****

Адрес: гр.Хасково , Местност гара движение №15

Уведомление  за доброволно изпълнение № 199 / 11.08.2016г.

 

 

43.Мустафа Сюлейман Юмер – ЕГН: 510128****

Адрес: гр.Хасково , ул.Чая №2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 196 / 11.08.2016г.

 

 

44.Николай Тенев Райчев – ЕГН: 661230****

Адрес:гр.Хасково , бул.Васил Левски №61 , вх.В , ет.6 , ап.16

Уведомление  за доброволно изпълнение № 195 / 11.08.2016г.

 

 

45.Христина Стоянова Иванова – ЕГН: 780811****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36 , вх.А , ет.1 , ап.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 205 / 11.08.2016г.

 

 

46.Виляна Ангелова Георгиева – ЕГН: 820109****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №27А , вх.Б , ет.8 , ап.60

Уведомление  за доброволно изпълнение № 172 / 11.08.2016г.

 

 

47.Невин Назми Еюб – ЕГН: 680218****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена Стена №19 , вх.Б , ет.1 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 36 / 03.10.2016г.

 

 

48.Байрям Мюмюн Юсуф – ЕГН: 751210****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №53

Уведомление  за доброволно изпълнение № 64 / 03.10.2016г.

 

 

49.Христо Колев Гишев – ЕГН: 460630****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №39 , вх.В , ет.2 , ап.21

Уведомление  за доброволно изпълнение № 48 / 03.10.2016г.

 

 

50.Красимир Пасков Димитров – ЕГН: 821120****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №8 , вх.В , ет.1 , ап.9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 92 / 05.10.2016г.

 

 

51.Агоп Артин Калджиян – ЕГН: 641114****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Бенковски №46 , вх.Б , ет.1 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение № 121 / 05.10.2016г.

 

 

52.Делчо Севов Делчев – ЕГН: 510918****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бъдеще№2 , вх.А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 123 / 05.10.2016г.

 

 

53.Ивко Янков Генев – ЕГН: 560626****

Адрес: гр.Хасково , ул.Княз Дондуков №6 , вх.А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 765 / 02.09.2016г.

 

 

54.Магдалена Петкова Минкова – ЕГН: 630526****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тутракан №2 , ет.3 , ап.11

Уведомление  за доброволно изпълнение № 764 / 22.08.2016г.

 

 

55.ПМ Транс 2012 ЕООД – БУЛСТАТ: 202210088

Адрес: гр.Хасково , ул.Беласица №10

Уведомление  за доброволно изпълнение № 745 / 22.08.2016г.

 

 

56.Стефан Стефанов Героев – ЕГН: 910920****

Адрес: гр.Хасково , ул.Преображение №5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 243 / 11.08.2016г.

 

 

57.Милко Илиев Илиев – ЕГН: 580915****

Адрес: гр.Хасково , ул.Самара №4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 255 / 11.08.2016г.

 

 

58.Красимира Димитрова Минкова – ЕГН: 731030****

Адрес: гр.Хасково , ул.Юндола №7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 233 / 11.08.2016г.

 

 

59.Керим Асенов Сабинов – ЕГН: 880706****

Адрес: гр.Хасково , ул.Гоце Делчев №30 , вх.В , ет.5 , ап.43

Уведомление  за доброволно изпълнение № 212 / 11.08.2016г.

 

 

60.Злата Атанасова Бакалова – ЕГН: 441014****

Адрес: гр.Хасково , ул.Светлина №5А , ет.2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 215 / 11.08.2016г.

 

 

61.Гюлбие Самиева Шабанова – ЕГН: 590626****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бъндерица №28

Уведомление  за доброволно изпълнение № 227 / 11.08.2016г.

 

 

62.Анани Недялков Манолов – ЕГН: 560326****

Адрес: гр.Хасково , ул.Чепеларе №3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 252 / 11.08.2016г.

 

 

63.Гюлер Мехмед Тасим – ЕГН: 801028****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №4 , вх.Б , ет.5 , ап.40

Уведомление  за доброволно изпълнение № 237 / 11.08.2016г.

 

 

64.Зеки Мюмюн Али – ЕГН: 850119****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №4 , вх.В , ет.7 , ап.57

Уведомление  за доброволно изпълнение № 225 / 11.08.2016г.

 

 

65.Любомир Митев Латинов – ЕГН: 721219****

Адрес: гр.Хасково , ул.Червена Стена №13 , вх.Б , ет.4 , ап.22

Уведомление  за доброволно изпълнение № 175 / 11.08.2016г.

 

 

66.Мирослав Огнянов Манчев – ЕГН: 811216****

Адрес: гр.Хасково , ул.Найчо Цанов №48

Уведомление  за доброволно изпълнение № 167 / 11.08.2016г.

 

 

67.Мария Добрева Грабчева – ЕГН: 670731****

Адрес: гр.Хасково , ул.П.Р.Славейков №9 , ет.2 , ап.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 231 / 11.08.2016г.

 

 

68.Николай Колев Минчев – ЕГН: 791214****

Адрес: с.Конуш , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 257 / 10.10.2016г.

 

 

69.Сюрея Салиф Местанова – ЕГН: 820110****

Адрес: с.Козлец , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 253 / 10.10.2016г.

 

 

70.Митко Атанасов Митрев – ЕГН: 690105****

Адрес: с.Сиракова , ул.Трета №28 , общ.Минерални Бани

Уведомление  за доброволно изпълнение № 16 / 06.10.2016г.

 

 

71.Григор Янков Богданов – ЕГН: 641210****

Адрес: с.Козлец , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 254 / 10.10.2016г.

 

 

72.Станимир Тодоров Асенов – ЕГН: 720702****

Адрес: с.Брястово , общ.Минерални Бани

Уведомление  за доброволно изпълнение № 220 / 07.10.2016г.

 

 

73.Евгени Андреев Велев – ЕГН: 730806****

Адрес: гр.Хасково , ул.Звезда  №5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 246 / 10.10.2016г.

 

 

74.Марина Георгиева Абази – ЕГН: 740828****

Адрес: гр.Хасково , ул.Баба Вида №8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 206 / 07.10.2016г.

 

 

75.Михал Стоянов Михайлов – ЕГН: 560427****

Адрес: с.Жълти Бряг , общ.Стамболово

Уведомление  за доброволно изпълнение № 150 / 06.10.2016г.

 

 

76.Зейнеб Сали Мехмед – ЕГН: 790312****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ястреб №26

Уведомление  за доброволно изпълнение № 195 / 07.10.2016г.

 

 

77.Ангел Сергеев Калоянов – ЕГН: 740802****

Адрес: гр.Хасково , ул.Момчил град №7А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 244 / 11.08.2016г.

 

 

78.Донка Мирчева Ненова – ЕГН: 440107****

Адрес: гр.Хасково , ул.Узунджово №11

Уведомление  за доброволно изпълнение № 230 / 11.08.2016г.

 

 

79.Секул Димитров Михайлов – ЕГН: 830420****

Адрес: гр.Хасково , ул.Могила №26

Уведомление  за доброволно изпълнение № 240 / 11.08.2016г.

 

 

80.Ружди Юсеин Хасан – ЕГН: 054702****

Адрес: гр.Хасково , ул.Лале №14

Уведомление  за доброволно изпълнение № 234 / 11.08.2016г.

 

 

81.Сергей Христов Михайлов – ЕГН: 710120****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ястреб №5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 217 / 11.08.2016г.

 

 

82.Стефан Евгениев Стефанов – ЕГН: 730421****

Адрес: гр.Хасково , ул.Картечар №73А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 251 / 11.08.2016г.

 

 

83.Хюсни Айри Изет – ЕГН: 770212****

Адрес: гр.Хасково , ул.Могила №66

Уведомление  за доброволно изпълнение № 242 / 11.08.2016г.

 

 

84.Сали Аккъ Сали – ЕГН: 800524****

Адрес: гр.Хасково , ул.Нешо Брайков №2А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 218 / 11.08.2016г.

 

 

85.Румен Васков Бъчваров – ЕГН: 770817****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №29

Уведомление  за доброволно изпълнение № 250 / 11.08.2016г.

 

 

86.Росен Събев Митев – ЕГН: 560813****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36 , вх.Б , ет.8 , ап.47

Уведомление  за доброволно изпълнение № 246 / 11.08.2016г.

 

 

87.Анелия Илиева Пандърова – ЕГН:710507****

Адрес: гр.София , ул.Вакарел №10А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 175 / 06.10.2016г.

 

 

88.Милен Димитров Костов – ЕГН: 750917****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №39 , вх.В , ет.4 , ап.45

Уведомление  за доброволно изпълнение № 213 / 11.08.2016г.

 

 

89.Васил Грозев Ганев – ЕГН: 510419****

Адрес:гр.Хасково , жк.Орфей №22 , вх.А , ет.4 , ап.47

Уведомление  за доброволно изпълнение № 226 / 11.08.2016г.

 

 

90.Емин Сали Чамдере – ЕГН: 690618****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №23 , вх.А , ет.2 , ап.9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 219 / 11.08.2016г.

 

 

91.Ангел Митков Асенов – ЕГН: 820314****

Адрес: с.Гарваново , ул.Мургаш №5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 76 / 10.10.2016г.

 

 

92.Елена Райчева Янкова – ЕГН: 560914****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ястреб №18

Уведомление  за доброволно изпълнение № 274 / 10.10.2016г.

 

 

93.Румен Петров Пилев – ЕГН: 670106****

Адрес: гр.Хасково , ул.Славянска №34 , ет.2 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 145 / 06.10.2016г.

 

 

94.Александър Стоянов Джиналиев – ЕГН: 641231****

Адрес: с.Криво поле , ул.Манахил Стоянов №19Б , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 281 / 10.10.2016г.

 

 

95.Атанас Филипов Христов – ЕГН: 630214****

Адрес: с.Левка , ул.Панайот Волов №33, общ.Свиленград

Уведомление  за доброволно изпълнение № 16 / 06.10.2016г.

 

 

96.Метин Сабратин Халибрям – ЕГН: 820203****

Адрес: гр.Хасково , ул.Захари Стоянов №60

Уведомление  за доброволно изпълнение № 41 / 07.10.2016г.

 

 

97.Тодор Светозаров Сталев – ЕГН: 710123****

Адрес: гр.Хасково , ул.Веслец №7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 152 / 06.10.2016г.

 

 

98.Иванка Кунчева Костадинова – ЕГН: 730712****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №36 , вх.Б , ет.1 , ап.4

Уведомление  за доброволно изпълнение № 64 / 07.10.2016г.

 

 

99.Кадрие Кадир Хабил – ЕГН:520917****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №28 , вх.Б , ет.3 , ап.22

Уведомление  за доброволно изпълнение № 147 / 06.10.2016г.

 

 

100.Спас Йорданов Спасов – ЕГН: 681006****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №10 , вх.А , ет.3 , ап.15

Уведомление  за доброволно изпълнение № 145 / 06.10.2016г.

 

 

101.Анка Иванова Кирова – ЕГН: 500225****

Адрес: с.Елена  ,обл.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 113 / 05.10.2016г.

 

 

102.Иван Тодоров Иванов – ЕГН: 660505****

Адрес: гр.Хасково , ул.Георги Кирков №108А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 48 / 07.10.2016г.

 

 

103.Милен Христов Бечевски – ЕГН: 860710****

Адрес: гр.Хасково , ул.Пловдивска №39 , вх.Б , ет.2 , ап.17

Уведомление  за доброволно изпълнение № 51 / 07.10.2016г.

 

 

104.Петя Пилева Пилева – ЕГН: 811109****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тутракан №21 , ет.3

Уведомление  за доброволно изпълнение № 233 / 07.10.2016г.

 

 

105.Михаил Стойчев Настев – ЕГН: 780818****

Адрес: гр.Хасково , ул.Охрид №16

Уведомление  за доброволно изпълнение № 234 / 07.10.2016г.

 

 

106.Любомир Лазаров Гевезов – ЕГН: 611006****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Иван Асен II №2 , вх.А , ет.3 , ап.9

Уведомление  за доброволно изпълнение № 162 / 06.10.2016г.

 

 

107.Бисер Бончев Георгиев – ЕГН: 780526****

Адрес: гр.Хасково , бул.Георги Сава Раковски №24 , вх.В , ет.6 , ап.60

Уведомление  за доброволно изпълнение № 108 / 10.10.2016г.

 

 

108.Антон Димитров Пилев – ЕГН: 790205****

Адрес: с.Малево , ул.Ал.Стамболийски №7 , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 275 / 10.10.2016г.

 

 

109.Себахтин Рахимов Рахимов – ЕГН: 760623****

Адрес: гр.Созопол , ул.Ропотамо №23

Уведомление  за доброволно изпълнение № 82 / 10.10.2016г.

 

 

110.Колю Митрев Мелезов – ЕГН: 800423****

Адрес: гр.Хасково , ул.Оборище №46

Уведомление  за доброволно изпълнение № 159 / 11.10.2016г.

 

 

111.Иляз Шукри Дурамаджъ – ЕГН: 621122****

Адрес: с.Големанци , ул.Първи Май №33

Уведомление  за доброволно изпълнение № 289 / 10.10.2016г.

 

 

112.Стефан Михайлов Асенов – ЕГН: 741008****

Адрес: гр.Хасково , ул.Изток №12 , вх.А , ет.1 , ап.1

Уведомление  за доброволно изпълнение № 160 / 11.10.2016г.

 

 

113.Илян Мустафа Исуф – ЕГН: 480612****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №30 , вх.Б , ет.7 , ап.77

Уведомление  за доброволно изпълнение № 124 / 11.10.2016г.

 

 

114.Марин Иванов Маринов – ЕГН: 800913****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №16 , вх.А , ет.6 , ап.31

Уведомление  за доброволно изпълнение № 286 / 10.10.2016г.

 

 

115.Себахтин Махмуд Мурад – ЕГН: 650616****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №30 , вх.Б , ет.3 , ап.29

Уведомление  за доброволно изпълнение № 150 / 11.10.2016г.

 

 

116.Ясен Симеонов Радков – ЕГН: 630807****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хаджи Иванчо Минчев №2А

Уведомление  за доброволно изпълнение № 8 / 10.10.2016г.

 

 

117.Васил Ангелов Ангелов – ЕГН: 640818****

Адрес: гр.Хасково , ул.Вардар №8

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2 / 09.06.2016г.

 

 

118.Борислав Николов Шопов – ЕГН: 550922****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №2

Уведомление  за доброволно изпълнение № 5 / 09.06.2016г.

 

 

119.Димчо Тенев Димов – ЕГН: 761203****

Адрес: гр.Хасково , ул.Драва Соболч №7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 10 / 10.06.2016г.

 

 

120.Ахмед Мехмед Ахмед – ЕГН: 760117****

Адрес: гр.Хасково , бул.Илинден №35

Уведомление  за доброволно изпълнение № 208 / 11.08.2016г.

 

 

121.Доброслав Иванов Данев – ЕГН: 760324****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №41 , ет.8 , ап.43

Уведомление  за доброволно изпълнение № 214 / 11.08.2016г.

 

 

122.Жельо Динев Чепелиев – ЕГН: 770407****

Адрес: гр.Хасково , ул.Хан Омуртаг №4 , ет.3 , ап.7

Уведомление  за доброволно изпълнение № 31 / 03.10.2016г.

 

 

123.Витали Петров Талев – ЕГН: 780729****

Адрес: гр.Хасково , бул.България №178

Уведомление  за доброволно изпълнение № 143 / 11.10.2016г.

 

 

124.Петя Илчева Жекова – ЕГН: 720710****

Адрес: с.Подкрепа , общ.Хасково

Уведомление  за доброволно изпълнение № 272 / 17.10.2016г.

 

 

125.Емил Димитров Димитров – ЕГН: 610206****

Адрес: гр.Хасково , ул.Бяла Слатина №53

Уведомление  за доброволно изпълнение № 8 / 30.09.2016г.

 

 

126.Красен Цветков Тодоров – ЕГН: 820722****

Адрес: гр.Хасково , ул.Родопи №24

Уведомление  за доброволно изпълнение № 9 / 30.09.2016г.

 

 

127.Велизар Деянов Тосков – ЕГН: 720425****

Адрес: гр.Хасково , ул.Лом №5

Уведомление  за доброволно изпълнение № 5 / 30.09.2016г.

 

 

128.Гергана Томова Илиева – ЕГН: 590506****

Адрес: гр.Хасково , ул.Зайчар №44 , ет.2

Уведомление  за доброволно изпълнение №43 / 03.10.2016г.

 

 

129.Атанас Петров Атанасов – ЕГН: 560401****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №31 , вх.А , ет.4 , ап.39

Уведомление  за доброволно изпълнение №32 / 30.09.2016г.

 

 

130.Иванка Андреева Йорданова – ЕГН: 661015****

Адрес: гр.Маджарово , ул.Петър Ангелов №18 , вх.Б , ет.3 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение №142 / 06.10.2016г.

 

 

131.Румен Ставрев Димитров – ЕГН: 620523****

Адрес: гр.София  , ул.проф.Стоян Киркорович №5 , ет.3 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение №99 / 05.10.2016г.

 

 

132.Емин Рамадан Дурмуш – ЕГН: 571113****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №20 , ет.12 , ап.71

Уведомление  за доброволно изпълнение №54 / 03.10.2016г.

 

 

133.Стойо Димитров Стоев – ЕГН: 540407****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №20 , вх.Д , ет.1 , ап.13

Уведомление  за доброволно изпълнение №11 / 30.09.2016г.

 

 

134.Иван Василев Георгиев – ЕГН: 540602****

Адрес: гр.Хасково , жк.Орфей №17 , вх.Б , ет.3 , ап.21

Уведомление  за доброволно изпълнение №14 / 30.09.2016г.

 

 

135.Кръстю Митев Кръстев – ЕГН: 530617****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №37 , вх.Б , ет.5 , ап.64

Уведомление  за доброволно изпълнение №7 / 30.09.2016г.

 

 

136.Димитър Киров Костов – ЕГН: 550615****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №30 , ет.2 , ап.13

Уведомление  за доброволно изпълнение №38 / 03.10.2016г.

 

 

137.Иван Йорданов Стоянов – ЕГН: 740201****

Адрес: с.Динево , ул.Ванчо Георгиев №24

Уведомление  за доброволно изпълнение № 216 / 13.10.2016г.

 

 

138.Николай Георгиев Георгиев – ЕГН: 590426****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ястреб  №31

Уведомление  за доброволно изпълнение № 244 / 13.10.2016г.

 

 

139.Стоян Андреев Йорданов – ЕГН: 830605****

Адрес: гр.Хасково , ул.Ятак №23

Уведомление  за доброволно изпълнение № 233 / 13.10.2016г.

 

 

140.Тодор Николаев Николов – ЕГН: 740320****

Адрес: гр.Хасково , бул.Г.С.Раковски №30 , вх.Г , ап.12

Уведомление  за доброволно изпълнение № 2 / 30.09.2016г.

 

 

141.Латин Димитров Латунов – ЕГН: 770509****

Адрес: гр.Хасково , ул.Поборническа №6

Уведомление  за доброволно изпълнение №18 / 30.09.2016г.

 

 

142.Светлин Серафимов Бекяров – ЕГН: 450314****

Адрес: гр.Хасково , ул.Цар Страшимир №1 , вх.Д , ет.8 , ап.98

Уведомление  за доброволно изпълнение №13 / 30.09.2016г.

 

 

143.Петя Павлова Ванчева – ЕГН: 650329****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №20 , вх.А , ет.1 , ап.6

Уведомление  за доброволно изпълнение №14 / 30.09.2016г.

 

 

144.Николай Йорданов Лазаров – ЕГН: 750508****

Адрес: гр.Варна  , ул.Петър Райчев №35 , ет.14 , ап.5

Уведомление  за доброволно изпълнение №11 / 30.09.2016г.

 

 

145.Иван Лавчев Кузев – ЕГН: 561007****

Адрес: гр.Хасково , бул.Васил Левски №26 , вх.А , ет.8 , ап.91

Уведомление  за доброволно изпълнение №39 / 03.10.2016г.

 

 

146.Генади Михайлов Юруков – ЕГН: 560313****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тринадесети Март №35А

Уведомление  за доброволно изпълнение №30 / 30.09.2016г.

 

 

147.Йордан Павлов Михайлов – ЕГН: 550325****

Адрес: гр.Хасково , ул.Тракийска низина №24

Уведомление  за доброволно изпълнение №22 / 30.09.2016г.

 

 

148.Филчо Милев Грозев – ЕГН: 570709****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №30 , вх.А , ет.3 , ап.21

Уведомление  за доброволно изпълнение №50 / 03.10.2016г.

 

 

149.Славей Делчев Тодоров – ЕГН: 570609****

Адрес: гр.Хасково , жк.Бадема №6 , вх.Г , ет.2 , ап.18

Уведомление  за доброволно изпълнение №48 / 03.10.2016г.

 

 

150.Антон Бойдев Георгиев – ЕГН: 561221****

Адрес: гр.Хасково , ул.Дунав №6 , вх.Г , ет.1 , ап.10

Уведомление  за доброволно изпълнение №41 / 03.10.2016г.