Обява за работа, ТИЦ

Длъжност: Експерт към Общинско предприятие „Туристически информационен център” -          отлично заплащане; -          динамична и интересна работа Изисквания: -          много добро владеене на английски език; -          умения за работа с компютър. С предимство ще се ползват кандидатите: -          владеещи втори чужд език; -          с висше образование; -          с шофьорска книжка; -          с опит в сферата на туризма. Автобиографии ще се приемат до края на месец юни 2008г...

Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.128 ал.2 от ЗУТ Община Хасково съобщава, че с Решение № 2 от Протокол № 29 / 26.06.2007г. на ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА на Община Хасково e приет предварителeн проект за подробен устройствен план - план за улична регулация на жилищeн район “ИЗГРЕВ”, гр. Хасково. Проектът е в обхват:...