Набират се кандидати за служба в доброволния резерв на Българската армия

Офисът на Областен Военен Отдел към Община Хасково набира кандидати за служба в доброволния резерв на Българската армия. Доброволният резерв, съгласно Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, е предназначен за комплектуване с резервисти на военните формирования от Българската армия - за изпълнението на задачи по отбраната на страната и други задачи по защита на националната сигурност.Кандидатите, които бъдат класирани за служба в...

Към преписка с Вх.№94-Д-3129-4/10.12.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - Тошко Иванов Бажлеков – с последен административен адрес: гр.Хасково, бул.”Съединение” №14,ет.2,ап.6 – като собственик на  имот №77195...

Към преписка с Вх.№94-Т-101-1/24.01.2012 г. /2/

О Б Я В Л Е Н И Е       Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:   - ЕТ „Данчо Данчев” –  с последен известен административен адрес:  гр. Хасково, ул. “Ястреб” №15, - ЕТ „Хриси” - с последен известен административен адрес:...

Обучение на членовете на комисиите за националния референдум на 27.01.2013 г.

О Б Я В А Във връзка с провеждането на национален референдум на 27.01.2013 год.,Районна избирателна комисия - Хасково ще проведе обучението на членовете на секционни избирателни комисии в община Хасково, в зала “Недялка Симеонова” на Бизнесцентър І, на 17.01.2013 /четвъртък/ от 17.30 часа и на 19.01.2013 г. /събота/ от 10.30 часа.  Присъствието на членовете на СИК е наложително....

Дежурни телефони в Община Хасково

Община Хасково уведомява жителите на общината при констатиране на нередности на уличното осветление, ВиК мрежата и други кризисни ситуации, да сигнализират на следните дежурни телефони: 038 / 66 41 66 038 / 603 410...

Към преписка с Вх.№94-Ю-13-3/15.12.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  - Сабрие Днгемал Исмаил – с последен административен адрес:гр.Хасково ул.”Вакарел” № 15 - като съсобственик на поз.имот № 77195.744.527 м...

Към преписка с Вх.№53-К-357-5/08.10.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е     Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - н–ци Георги и Зефирка Маринова  Янкови – с последен административен адрес: гр.Нови Искър,обл.София като собственици на ПИ № 77195...

Изх.№94-00-29/12.12.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е    Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:    - н–ци Димчо Колев Сиванов –като собственици на поземлен имот № 77195.746.215 ж.р.”Каменец” гр.Хасково с неизвестен адрес,   че...