Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                 На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53Р-47-3/04.10.2010г. са издадени заповед №527/02.05.2011г - за одобряване на задание и заповед №528/02.05.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план - изменение на плана за...

Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е            На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”–община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53Д-488-1/08.03.2011г. са издадени заповед №386/22.03.2011г - за одобряване на задание и заповед №387/22.03.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен планза ниско застрояване “за автоборса” в поземлен имот...

Съобщение относно срока за ползване на 5% отстъпка при заплащане на данък

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Д-1710-1/01.03.2011г. са издадени заповед №359/16.03.2011г - за одобряване на задание и заповед №360/16.03.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за ниско застрояване в срока за ползване на 5% отстъпка при заплащане на данък , м...

Обявления по ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава че с Решение по точка 20 от Протокол №4. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв.123, кв.124, кв.125 и кв.605, гр. Хасково. /25.01.2011г. Променя се...

Съобщение относно поземлен имот №77195.127.38

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– Община Хасково, съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Н-1212-1/14.12.2010г. са издадени заповед №284/01.03.2011г - за одобряване на задание и заповед №285/01.03.2011г - за разрешаване изработването на Подробен устройствен план за свободно ниско жилищно застрояване в поземлен имот №77195.127.38, м.”Дерекьой топра”, гр...

Обява относно турнир по хокей

На 12.03.2011г. (събота) от 10.30 часа на Комплекс “Спартак” в гр.Хасково ще се проведе Турнир по хокей на лед за деца до 10 години.Участват отборите на СК “Левски”, НСА, “Славия “, СК “Спартак“-Хасково.Вход – свободен....